Get Adobe Flash player

ARIEŞAN, Claudiu T. (Claudiu Teodor Arieşan)

Printer-friendly versionPDF version

 

Eseist
Născut la 1 iunie 1963, Timişoara.
 
Studii:
Şcoala Generală nr. 16, Timişoara (1970–1978);
Liceul „C. D. Loga” din Timişoara (1978–1980);
Liceul de Filologie-Istorie, Timişoara (1980– 1982);
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara, Secţia română-latină (1983–1987); doctorat în filologie, Universitatea de Vest din Timişoara (1998).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor, Şcoala Generală nr. 12 din Miercurea Ciuc (1987–1989);
Profesor, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara (1990);
Preparator, asistent, lector, conferenţiar la Catedra de limbi clasice a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara (1990–prezent).
A coordonat: colecţia Logos a Editurii de Vest din Timişoara (1992–1993); colecţia Cum Patribus, Editura Amarcord şi Editura Invierea din Timişoara (1994–2007); a realizat la TVR Timişoara o serie de emisiuni cultural-religioase sub genericele: Spiritul vremii şi Dialog spiritual.
Este membru al Societăţii de Studii Clasice din România, al AssociationInternationale d’Etudes Patristiques (cu sediul la Paris) şi al North AmericanPatristics Society.
 
Colaborări în periodice: „Limbă şi literatură”, „Limba şiliteratura română”, „Revista de Pedagogie”, „Analele Universităţii de Vest dinTimişoara”, „Forum studenţesc”, „Orizont”, TVR etc.
 
Volume publicate:
Hermeneutica umorului simpatetic. Repere pentru o comicologie românească, Timişoara, Editura Amarcord, 1999;
Între surâs şi rugăciune. Modele culturale în comicologia clasică şi patristică, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2003;
Cetatea literară a Romei. Întemeietorii, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005. Volume colective:
G. I. Tohănenu — 70, volum omagial, Timişoara, Editura Amphora, 1995;
Sinteze. Limbă, literatură şi cultură română, coordonator I. V. Boldureanu, Timişoara, EdituraUniversităţii de Vest, 1996;
Eugen Todoran — in memoriam, coordo-nator Daniel Vighi, Timişoara, Editura Marineasa, 1998; Mélanges offerts au professeur Eugen Tănase, coordo-nator Maria Ţenchea, Timişoara, EdituraUniversităţii de Vest.
 
Cărţi traduse:
Lactantius, De mortibus persecutorum/ Despre morţile persecutorilor, Timişoara, Editura Amarcord, 2000; Tertullian,
Despre idolatrie şi alte scrieri morale, studiu introductiv şi coordonarea traducerii, Claudiu T. Arieşan, traduceri de E. Constantinescu, A. Crîngoiu Perde, F. Leucuţia, G. Radu, postfaţă de Marius Lazurca, Timişoara, Editura Amarcord, 2001.
 
 Ediţii îngrijite:
Spinoza, Tratat despre îndreptarea intelectului, traducere Dan Negrescu, prefaţă Viorel Colţescu, Timişoara, Editura de Vest, 1992;
Augustin, Soliloquia. Sermones, traducere Dan Negrescu, Timişoara, Editura de Vest, 1992;
Nikolai Berdiaev, Adevăr şi revelaţie, traducere Ilie Gyurcsik, Timişoara, Editura de Vest, 1993;
Ioan Scărarul, Scara raiului, trad. Mitropolit Nicolae Corneanu, Timişoara, Editura Amarcord, 1994;
Peter Brown, Cultul sfinţilor, trad. Doina Lică, Timişoara, Editura Amarcord, 1996;
Jean Daniélou, Simbolurile creştine primitive, traducere Anca Oprić şi Eugenia Arjoca, Timişoara, Editura Amarcord, 1998;
Mitropolit Nicolae Corneanu, Viaţa şi petrecerea Sfântului Antonie cel Mare, Timişoara, Editura Amarcord, 1998;
Albert Blaise, Manual de latină creştină, traducere George Bogdan Ţâra, Timişoara, Editura Amarcord, 2000;
Mitropolit Nicolae Corneanu, Miscellanea Patristica, Timişoara, Editura Amarcord, 2001;
Lactantius, Instituţiile divine, traducere şi note Petru Pistol, precuvântare Î.P.S., Nicolae Corneanu, Timişoara, Editura Învierea, 2004;
Pr. Victor Aga, Simbolica biblică şi creştină. Dicţionar enciclopedic, Cuvânt inainte Î.P.S. Nicolae Corneanu, Timişoara, Editura Învierea, 2005; Sf. Ioan Gură de Aur,
Predici despre viaţa de familie, traducere Marcel Hancheş, Precuvântare P.S. Lucian Lugojanu, Timişoara, Editura Învierea, 2005;
Lactantius, De ira Dei/ Despre mânia lui Dumnezeu, Timişoara, Editura Învierea, 2006; Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor culturale şi simbolurilor religioase, Cuvânt înainte Î.P.S. Nicolae Corneanu, Timişoara, Editura Învierea, 2007.
 
Premii literare:
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara (1999);
Premiul
pentru traducere la Salonul şi Târgul Internaţional de Carte „Cart Vest” (2000);
Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara (2003).
Referinţe critice
 
În volume: Eberhard Heck, Logos. Festschrift für Luise Abramowski, Berlin–New-York, Walter de Gruyter & Co., 1993; C-tin Cubleşan, Eminescu între oglinzile criticii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001; Val. Panaitescu, Humorul (Sinteză istorico-teoretică), Iaşi, Editura Polirom, 2003; Nelu Zugravu, Ovidiu Albert, Scripta contra christianos în secolele I–II (texte şi comentarii), traducere M. Alexianu, R. Curcă, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 2003; Pr. Adrian Gabor, Biserică şi stat în timpul lui Teodosie cel Mare, Bucureşti, Editura Bizantină, 2004; Dan Negrescu, Patristica Perenia. Părinţi de limbă
latină, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004; Pr. Adrian Gabor, Biserica şi statul în primele patru secole, Bucureşti, Editura Sophia, 2003; Pr.Mircea Florin Cricovean, Proprietatea în gândirea patristică, ArhiepiscopiaTimişoara, 2005; Daiana Felecan, Limbajul dramaturgiei româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura Dacia şi Editura Mega,2004; Dicţionaral scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja,Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Petru Pistol, Contexte clasice,Piteşti, Editura Paralela 45, 2005; Christiane Ingremeau, Dictionnaire des Philosophes antiques, tome IV, Paris, CNRS Editions, 2005; CornelUngureanu, Geografia literaturii române, azi, vol. 4. Banatul, Piteşti, EdituraParalela 45, 2005; Aurel Sasu, Dicţionar biografic al literaturii române, Piteşti,Editura Paralela 45, 2006; Daniela Petroşel, Retorica parodiei, Bucureşti,Editura Ideea Europeană, 2006; Oliviu Felecan, Nicolae Felecan, Limba latină,Cluj-Napoca, Editura Mega, 2007; Dionisie Pîrvuloiu în: Tertulian, Tratate dogmatice şi apologetice, Iaşi, Editura Polirom, 2007.
 
În periodice:
 Eugen Simion, „Flacăra”, nr. 48, 1986; Doina Curticăpeanu, „Familia”, nr. 10, 1999; Mircea Borcilă, „Steaua”, nr. 8–9, 1999; Rodica Zafiu, „România literară”, nr. 47, 1999; Marius Lazurca, „Orizont”, nr. 4, aprilie, 2000; Alexandru Ruja, „Orizont”, nr. 12, 2000; Constantin Cubleşan, „Ardealul literar şi artistic”, nr. 1–2, 2000; Dan Negrescu, „Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, 16 februarie 2001; Constantin Jinga, „Orizont”, nr. 9, 2001; Cristian Bădiliţă, „Connaissance des Péres de l’Eglise”, nr. 85, martie 2002.