Get Adobe Flash player

NEDELCU, Octavia

Printer-friendly versionPDF version
 
Traducătoare
S-a născut la 21 septembrie 1957, loc. Cenei, jud. Timiş
 
Studii:
Liceul Real-Umanist, Jimbolia, jud. Timiş, secţia umanistă (1972-1976)
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea sârbocroată-franceză (1976-1980)
 
postuniversitare:
Universitatea din Ljubljana, Slovenia (diplomă de participare);
Universitatea din Zagreb la Dubrovnic şi Zagreb (diplomă de participare);
Universitatea de Filosofie, Novi Sad, Serbia, în cadrul Programului interguvernamental de colaborare culturală;
Fundaţia Ivo Andrić , Belgrad în vederea documentării pentru doctorat;
Universitatea din Ljubljana, Facultatea de Filosofie la Ljubljana (diplomă de participare);
Universitatea din Zagreb la Dubrovnic şi Zagreb (diplomă de participare).
Doctor în lingvistică şi filologie sud-slavă
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor titular la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, specialitatea -literatura şi cultura sârbă
Conferenţiar titular la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, specialitatea -literatura şi cultura sârbă,
Lector titular la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, specialitatea - literatura şi cultura sârbocroată- din Asistent titular la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, specialitatea - literatura şi cultura sârbocroată
Redactor la redacţia sârbă, Editura Kriterion, Bucureşti;
Profesor de limba franceză la Şcoala generală nr. 1, Sânnicolau Mare, jud. Timiş (repartiţie guvernamentală).
Traducător autorizat pentru limba sârbo-croată.
Traducător autorizat pentru limbile sârbă, croată, franceză.
 
Colaborări:
Colaborator extern la Societatea Română de Radiodifuziune, Departamentul emisiunilor pentru străinătate, Secţia sârbo-croată;
Colaborator extern la Facultatea de Litere şi Teologie „Ovidius”, Constanţa, secţia Balcanistică (cursuri practice de limba sârbă, civilizaţie sârbă).
Colaborare permanentă cu Centrul de Pregătire Profesională în cultură în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (examenul de obţinere a certificatului de traducător în şi din limba sârbă), pentru corectură şi elaborare de subiecte;
Emisiunea de limba sârbă, Timişoara, Radio internaţional Bucureşti, TV Cultural ş.a.);
Traduceri consecutive şi simultane (Guvern, Parlament, Preşedinţie şi alte instituţii).
 
Membră:
Membru în juriul de nominalizare a tinerilor traducători din literatura română, bursieri ai Institutului Cultural Român.
Membru al Asociaţiei Slaviştilor din România (1992);
Colaborator permanent în colectivul de redacţie “Sveske” , revistă de literatură artă şi cultură, Pančevo, Serbia;
Preşedinte al Comisiilor naţionale de olimpiadă de limba sârbă; -preşedinte al Comisiei Naţionale pentru perfecţionarea cadrelor didactice de lb. sârbă (M.E.C.I) ;
Vicepreşedinte al Comisiei Centrale pentru acordarea certificatelor de traducător în şi din limbi străine
Membru al Centrului de Traducere şi Interpretare a Textului Contemporan (CTITC),
Membru în Consiliul ştiinţific al revistei de literatură, artă şi cultură „Europa” din Novi Sad. (1 X 2009)
 
Lucrări publicate:
Tradiţie şi inovaţie în opera lui Miloš Crnjanski, monografie, (teza de doctorat), Editura Universităţii din Bucureşti, 2000
Istoria literaturii sârbe vechi, curs, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2001, Istoria literaturii sârbe. Realismul/Прилози настави књижевности. Реализам, curs, Editura Universităţii din Bucureşti, Colecţia Limbi, culturi, identităţi, 2008 Istoria literaturii sârbe vechi, curs, ediţia a II-a revizuită, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008
Ipostaze (post)moderniste în literaturile sârbă şi croată, studii literare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
 
Volume publicate (traduceri):
Sveta Lukić, Flori de apă, roman, ed. Univers, 1988, Bucureşti.
Svetomir Rajkov, Trifoi cu patru foi, roman, ed. Kriterion, 1988, Bucureşti
Pavao Pavličić, Clarobscur, roman, ed. Univers, 1990, Bucureşti
Miloš Crnjanski, Migraţii, roman, Ed. de Vest, 1993, Timişoara
Ivanka Bernède, Belgradul pe puncte, roman, ed. Europoint, 1995, Bucureşti
Dušan Kovačević, Spionul balcanic, piesă de teatru jucată la Teatrul Mic, Bucureşti, stagiunea 2001-2009.
Dubravka Ugrešić, Muzeul capitulării necondiţionate, roman, ed. Niculescu, 2005, Bucureşti
Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek în vâltoarea vieţii, roman ed. Niculescu, 2009, Bucureşti, (sub tipar).
Nu e zână mai frumoasă, traducere, îngrijire, selecţie, (colab. C. Barborică), ed. Paideia, 2007, Bucureşti
 
Referinţe critice:
În periodice:
Jiva Milin, O valoroasă contribuţie la studiul operei lui Miloš Crnjanski, recenzie la monografia literară “Tradiţie şi inovaţie în opera lui Miloš Crnjanski” în revista «Probleme de filologie slavă», Universitatea de Vest, Timişoara, 2000, pag. 45-48; şi în „Студије из србистике/Studii de sârbistică”, Timişoara, 2008, pag. 2009-214, Milja Radan, Приручник историје старе српске књижевности, recenzie la volumul “Istoria literaturii sârbe vechi”, în revista “Književni život”, nr. 2-3, octombrie, 2001, Timişoara, pag. 24; Mihai Radan, Istoria literaturii sârbe vechi, recenzie în revista „Romanoslavica”, nr. XXXVII, 2001, Bucureşti, pag. 202-205.
Nevena Varnica, Beleške i osvrti, Octavia Nedelcu, Tradiţie şi inovaţie în opera lui Miloš Crnjanski (Însemnări şi referinţe. Octavia Nedelcu, Tradiţie şi inovaţie în opera lui Miloš Crnjanski, în revista «Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor», tom. 68 i 69, caiete 1-4, 2002-2003, Belgrad, 2004, str. 415-416; Octavia Nedelcu u «Biobibliografski rečnik MSC» (Dicţionar biobibliografic editat de Centrul internaţional de slavistică), Naučni sastanak slavista u Vukove dane 1-30, 2005, Belgrad; Damjan Petrović, Beleške i osvrti, Octavia Nedelcu, Istoria literaturii sârbe vechi, (Însemnări şi referinţe. Octavia Nedelcu. Istoria literaturii sârbe vechi) în revista «Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor», tom 70, caiete 1-4, 2004, Belgrad, 2005, pag. 329;Giovanna Brogi Bercoff, Pierre Gonneau, Heinz Miklas, Contribution à l`histoire de la slavistique dans les pays non slaves, Verlag der Ősterreichischen Academie der Wissenschaften, articol de Constantin Geambasu, Petite histoire de la slavistique en Roumanie. Les recherches littéraires, Viena, 2005, pag. 427; Mieczysław Dąbrowski în volumul Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy (Literaturi slave după 1989 în dialog cu Europa şi lumea. Noi orientări, tendinţe, perspective), note despre autori pag. 257-258, Varşovia, 2005; Andrej Stefanko, Interferenţe. Nu e zână mai frumoasă. Poezie slavă sec. IX-XVIII, în revista „Oglinzi”, nr. XII/1, Nădlac, 2007, pag. 1-12.
 
În volume:
Enciclopedia personalităţilor din România, Hübners Who is Who, 2007, Elveţia, pag. 785.
Ivo Muncian, Scriitori sârbi din România, Editura Uniunea Sârbilor din România, Timişoara, 2007, pag. 217-219.
Ivo Muncian, Scriitori sârbi din România, ed. Uniunea Sârbilor din România, Timişoara, 2007, pag. 217-219.