Get Adobe Flash player

NIŢU, Maria

Printer-friendly versionPDF version

 

 

Maria NițuCritic literar, eseistă, prozatoare
Născută la 29 decembrie 1956, Celaru, jud. Dolj.
                                   
Studii:
Şcoala Generală Nr. 3, Paroşeni -Vulcan, jud. Hunedoara (1963-1971);
Liceul Real –Uman, Lupeni, jud. Hunedoara (1971-1975);
Facultatea de Limba şi Literatura română - Specialitatea română-franceză, Universitatea din Bucureşti (1976-1980);
Gradul II în Învăţământ, 1989 - Universitatea Timişoara;
Cursuri Postuniversitare: "Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării", Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere.2000;
Masterat „Managementul Resurselor Culturale”, la Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie-Universitatea de Vest, Timișoara, 2008-2010.
 
Profesii și locuri de muncă:
Educator, Grădiniţa Nr.3, Lupeni, jud. Hunedoara (1975-1976); 
Profesor titular de limba şi literatura română, Şcoala Gen. Nr. 6- Vulcan, jud. Hunedoara (1980-1989); Dir. adj. cu probleme educative (cdt. instr. de pionieri), 1984-1988;
Profesor-educator, Şcoala Ajutătoare Nr. 2 Timişoara (1989-1991);
Catalogator-indexator, BCUT –Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara (1991-în prezent).
Redactor la revistele: ”Orient  latin”, ”Anotimpuri literare” (Timișoara), ”Pro-Saeculum”(Focșani)
 
Premii literare:
Premiul I pentru poezie la Festivalul „Cântecul adâncului -Valea Jiului”, 1983;
Premiul II pentru  creaţie poetică, la concursul de creaţie „Cântarea României”, etapa republicană (în juriu: prof. Mircea Martin), 1985;
Diplomă la  Salonul şi Târgul Internaţional de Carte „Cart Vest”, Ed. a IV-a, Timişoara, 8-9 octombrie 1997;
Premiul revistei „Argonauţii” la Festivalul Naţional de Poezie „Gheorghe Pituţ”, Ed.a II-a, Beiuş, 7-8 iunie 1997;
Diplomă de excelență, pentru critică literară, acordată de Fundația Culturală ”Orient Latin” Timișoara, 21 martie 2012.
 
Colaborări la periodice:
Orizont, Orient Latin, Rostirea Românească, Anotimpuri Literare, Luceafărul, Literatorul,Arca, Acolada, Banat, Actualitatea literară, Poezia, Dacia literară, Cafeneaua literară, Pro-Saeculum, Limba Română, Discobolul, Tibiscus, Opinii Culturale, Semenicul, Interferenţe, Confluenţe; rev. on-line: Agero-Stuttgart , Asymetria etc.
 
Volume publicate:
En Gros & en detail: cioburi de jurnal :[versuri], Timişoara: Ed.Eubeea, 1997;
Aşteptările slăbănogilor: [proză scurtă], Timişoara: Ed.Eubeea, 2002; - Seducţii literare : [cronici literare, eseuri, interviuri] ,Timişoara: Ed. Eubeea, 2005;
Lecturi la fileu: cronici de întâmpinare din Vestul Apropiat,Timişoara: Ed. Eubeea, 2007;
Sesiune de autografe: [cronici literare, interviuri], Bucureşti: Ed. Palimpsest, 2010;
Prezent continuu: eseuri și cronici literare, Timișoara, Ed. Eubeea, 2011.
 
Poezie, proză, eseuri în volume colective:
Almanahul Cultural „Frăţia I”-Uzdin, Jugoslavia, 1995;
Almanahul Cultural „Frăţia II ” –Uzdin, Jugoslavia, 1996;
”Primul lup de mare - centenar V.V. Delamarina”, volum editat de Societatea „Sorin Titel”, 1997, Timişoara;
Oraviţa –2002 : antologie de tabără, Arad: Ed. Mirador, 2003;
Drumul către Piatra Scrisă: antologie de tabără, Timişoara: Ed. Marineasa, 2005;
Antologie de poezie ”Vama literară”:”Generația așteptismului”,vol. 1, București, 2011.
 
Prefeţe la volume (de versuri):
Ana Zoltan: Inelul lui Saturn, Timişoara: Ed. Eubeea, 2002;
Traian Jacotă-Bârgău: Dimcolo de albastru, Timişoara: Ed. Eubeea, 2004;
Ana Zoltan: Lumina de veghe, Timişoara, Ed. Eubeea, 2009;
Mariana Trifa: Fântâna de la răscruce, Timișoara, Ed. Mirton, 2011.
 
Referinţe critice:
În volume:
Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945-1999): dicţionar bibliografic/ Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Timişoara: Biblioteca Judeţeană Timiş; Ed. Marineasa, 2000;
Enciclopedia personalităţilor din România-2006.  - Ed. I. Hübners Who is Who;
Olimpia Berca: Lecturi provinciale, Timişoara: Ed. Eubeea, 2003; Provincia literară,Timişoara: Ed. Eubeea, 2008; .Departe de Centru, aproape de Centru,Timișoara: Ed. Mirton, 2012;
Constantin Buiciuc:Oglinda lui Narcis,Timişoara, Ed. Marineasa, 2009.
 
În periodice:
Emil Vasilescu,  „Biblioteca”,  nr.3 / 1998,  nr.11 / 2002; Dumitru Hurubă, „Opinii  culturale”,  nr.2 / 1998; Sorin Vidan, „Datina20 octombrie 1997;   Călin Chincea, Orient    Latin”, nr. 4  / 2002;Ildico Achimescu, „Prima oră / 4  febr. 2003; Gheorghe Mocuţa , „Arca”,nr. 10-11-12 / 2003;  Mircea Şerbănescu, „România liberă”, 20 ian. 2004, Ediţie Transilvania Banat; Ion Pachia Tatomirescu, „Rostirea Românească”, nr. 1-2-3  /2004; Florin-Corneliu Popovici,  „ Rostirea Românească”, nr.10-11-12 / 2005; Andrei Milca, „Pro-Saeculum”, nr.6-7 / 2005; Doru Ilana , „Confluenţe”nr.29 / 2005;  Simona Constantinovici, „Arca”,  nr. 1-2-3 / 2006; Eugen Evu,revista on-line„Agero”-Stuttgart; Constantin Buiciuc, „Banat”, nr. 7 / 2007; Remus Giorgioni, „Banat”, nr. 1(37) / 2007, ”Actualitatea literară”, nr. 6/martie 2011; Haşa Gligor, „Ardealul literar”, nr.3-4 (35-36)/2007, Veronica Balaj ,„Orient Latin”, nr. 1(58)/ 2008, Mircea Dinutz, „Pro-Saeculum”, Focşani, nr.5(49)/iulie 2008,  nr. 3-4/ 2011; Nicolae Borlovan,Banat”, nr. 8 (56) /2008; Olimpia Berca,revista on-line ”Cetatea lui Bucur” nr. 23 /ian. 2011; Daniel Luca, „Banat”  nr. 3/2011; Lucia Cuciureanu, „Arca”  nr. 1-2-3/ 2011.