Get Adobe Flash player

VIGHI, Daniel

Printer-friendly versionPDF version
Prozator, eseist, istoric, traducător.
Născut la 9 octombrie 1956, Lipova, jud. Arad.
 
Studii:
Facultatea de Filologie, secţia română-franceză, Universitatea din Timişoara (1980).
Bursă internaţională de cercetare şi creaţie, Akademie Schloss Solitude Stuttgart.
Doctor în filologie (1997).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor de limba şi literatura română la Şcoala Generală nr. 15 din Timişoara (1980–1989);
Redactor la revista „Orizont” (19901992);
Lector, apoi conferenţiar la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, Catedra de Literatură română şi literatură comparată.
 
Membru:
Membru în consiliile de redacţie ale revistelor: „Orizont”, „Dilema”, „Provincia”, „Ariergarda”, „Studii de literatură română şi comparată”, UVT.
Preşedinte al Asociaţiei culturale Ariergarda.
Colaborează la: „Orizont”, „România literară”, „Vatra”, „Amfiteatru”, „Familia”, „Steaua”, „Dilema”, „Cuvântul”, TVR Timişoara etc.
 
Volume publicate:
Povestiri cu strada depozitului, Bucureşti, Cartea Românească, 1985;
Însemnare despre anii din urmă, roman, Bucureşti, Cartea Românească, 1989; Valahia de mucava, studii, Timişoara, Editura Amarcord, 1996;
Decembrie, ora 10, roman, Bucureşti, Editura Albatros, 1997;
Între hanger şi sofa. Literatura în epoca veche românească, Timişoara, Editura Marineasa, 1998;
Tentaţia Orientului, studii de imagologie, Piteşti, Editura Paralela 45, 1998;
Insula de vară, roman, Iaşi, Editura Polirom, 1999; Apocalipsa 9, Piteşti, Editura Paralela 45, 1999;
Literatura în epoca veche românească. Teme fundamentale, Timişoara, Editura Brumar, 1999;
Sorin Titel,monografie, Braşov, Editura Aula, 2000;
Personajul istoric în literatura paşoptistă, Braşov, Editura Aula, 2000;
Prelegeri de literatură română,Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2001; Fahrplan für die sixties,Stuttgart, Edition Solitude, 2003;
Lumea la 1848, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004;
Misterele castelului Solitude, Iaşi, Editura Polirom, 2004.
 
Volume în colaborare:
Rusalii ’51. Fragmente din deportarea în Bărăgan, monografie de istorie contemporană, coautor Viorel Marineasa, Timişoara, Editura Marineasa, 1994;
Deportarea în Bărăgan. Destine-documente-reportaje. Coautori Viorel Marineasa şi Valentin Sămânţă, Timişoara, Editura Mirton, 1996;
Fals tratat de convieţuire, proză, reportaj, în colaborare cu Alexandru Vlad, Andras Visyky, Cluj, Editura Dacia, 2002;
 
Antologii:
Naţionalişti, antinaţionalişti… Antologie întocmită de Gabriel Andreescu, Iaşi, Editura Polirom, 1996;
O enigmă care împlineşte şapte ani. Volum colectiv îngrijit de Romumus Rusan, colecţia Biblioteca Sighet, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997;
Zona.prozatori şi poeţi timişoreni din anii ’80 şi ’90, Timişoara, Editura Marineasa, 1997;
Carte cu Ion Dumitriu. O viaţă de Pictor, Bucureşti, Editura Paralela 45, 1999;
Anii 1949–1953. Mecanismele terorii, Analele Sighet, 7, Fundaţia Academia Civică, 1999;
 
Traduceri:
 Joseph de Maistre, Istorie şi masonerie, Timişoara, Editura Amarcord, 1995.
 
Premii:
Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România (1985);
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara (1994);
Premiul ASPRO (1996);
Premiul revistei „Tomis”şi al Asociaţiei Scriitorilor din Dobrogea (1996);
Premiul ASPRO (1997);
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara (1997);
Premiul revistei „Familia” şi al revistei „Euphorion”(1999);
Premiul pentru literatură, Fundaţia Principesa Margareta (2005).
 
Referinţe critice
 
În periodice: Cornel Ungureanu, „Orizont”, nr. 46, 1985; Radu Călin Cristea, „Familia”, nr. 12, 1985; Dan Culcer, „Vatra”, 1986; Mircea Nedelciu, „Viaţa Românească”, ian. 1986; Nicolae Manolescu, „România literară”, nr. 49, 1989; Mircea Mihăieş, „Orizont”, nr. 13, 1989; Ion Negoiţescu, „Amfiteatru”, nr. 4, 1990 Nae Antonescu, „Vatra”, nr. 10, 1995; Gabriel Dimisianu, „22”, nr. 23, 1996; Tudorel Urian, „Cuvîntul”, nr. 4, 1999; ş.a.
 
În volume: Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. IV, Bucureşti, Cartea Românească, 1989; Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă,Bucureşti, Editura Eminescu, 1993; Alexandru Ruja, Parte din întreg,Timişoara, Editura de Vest, 1994; Ion Negoiţescu, Scriitori contemporani,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994; Monica Lovinescu, Unde scurte, vol. V, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995; Gheorghe Perianu, Scriitori români postmoderni,Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni,Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Monica Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Experimentul literar românesc postbelic,Piteşti, Editura Paralela 45, 1998; Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern,Piteşti, Editura Paralela 45, 1998; Ruxandra Cesereanu, Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în conştiinţa românescă, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998; Dorin Murariu, Provincie şi valoare,Timişoara, Editura Eubeea, 1998; Dicţionar analitic de opere literare româneşti,coordonator, Ion Pop, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999; Romanian Fiction of the ’80s and ’90s,Piteşti, Editura Paralela 45, 1999; Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Timişoara, Editura Excelsior, 1999; Tudorel Urian, Proza românescă a anilor ’90,Bucureşti, Editura Albatros, 2000; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Nicolae Manolescu, Lista lui Manolescu. Proza,Braşov, Editura Aula, 2001; Adrian Oţoiu, Trafic de frontieră. Proza generaţiei 80,Piteşti, Editura Paralela 45, 2001; Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii ’80–’90, Piteşti, Editura Paralela 45, 2001; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul Scriitorilor Români, R–Z,Bucureşti, Editura Albatros, 2002; Dicţionarul scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române,Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.