Get Adobe Flash player

uniune

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 15 martie 2013, de la ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc un dialog despre nominalizații Concursului de literatură dialectală MARIUS MUNTEANU și lansarea volumului Izvoare și preocupări dialectale în Banat de MARCU MIHAIL DELEANU.

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 8 martie 2013, ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc o întâlnire cu ILINCA ILIAN (traducere, studiu introductiv la volumul Vicente Huidobro, Altazar)șiADRIAN BODNARU (volume de poezie Poli și Dictando,co-traducător al volumuluiVicente Huidobro, Altazar).

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

În ziua de 16 februarie a.c., la Casa Monteoru, a avut loc întrunirea Comitetului Director al USR.
Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:
Informare privind situaţia generală a USR, prezentată de preşedintele USR, Nicolae Manolescu, completată cu date recente de vicepreşedintele USR, Gabriel Chifu,  privind contractul de închiriere a Casei Vernescu, modificările legii timbrului şi cererea de subvenţii pentru revistele uniunii, prezentate ministrului Culturii, domnul Daniel Barbu, şi alte probleme de actualitate imediată.
Fixarea calendarului evenimentelor USR şi etapele de aprobare a noului statut al USR, programată pentru acest an.
Hotărârea privind activitatea de anul acesta a Comisiei de validare. S-a stabilit că, din cauza modificării statutului USR, în 2013 nu se vor face noi primiri, ci doar eventuale titularizări ale stagiarilor.
Au fost votaţi scriitorii Norman Manea şi Andrei Pleşu, care urmează să primească indemnizaţii de merit.
S-a hotărât calendarul Comisiei de Statut, care va lucra între 18 februarie şi 5 martie, preluând modificările propuse de scriitori din filialele USR: Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi armonizându-le.
În final, au fost abordate problemele administrative la zi ale USR: regulamentul, condiţiile de funcţionare şi tarifele la Casa Scriitorilor „Zaharia Stancu“ de la Neptun; contractele de închiriere a spaţiilor de la Casa Vernescu; prelungirea contractului de închiriere a hotelului Unique, programul de funcţionare a celor două sedii, precum şi condiţiile în care se organizează manifestări culturale în Sala Oglinzilor.
Comitetul Director a luat act de decizia preşedintelui de a renunţa la indemnizaţia pentru funcţia de la USR şi la salariul de la România literară.
              
Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România

Întâlnirile literare de vineri

          Vineri, 22 februarie 2013, ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont,  va avea loc lansarea volumelor Hoții de fulgere, Drumul spre Emaus, Elegii, de VALERIU ARMEANU și Metamorfozele jurnalului feminin, de VIORICA GLIGOR (Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România).

Comunicat al Comisiei de validare a Uniunii Scriitorilor din România

            Membrii stagiari ai U.S.R. care doresc titularizarea şi îndeplinesc condiţiile pentru aceasta (un stagiu de 3 ani), vor depune la filialele U.S.R. unde activează un dosar care să conţină:
·  cărţile apărute în acest interval de timp;
·  cronici literare la aceste cărţi;
· alte precizări bibliografice pentru completarea fişei personale (premii, participări la manifestări literare din ţară şi din străinătate, colocvii, festivaluri etc.).

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2012

   Ca-n fiecare an, Uniunea Scriitorilor va decerna premiile literare pentru cărţi apărute în anul 2012.
   În vederea acestui eveniment, editorii şi scriitorii care au publicat cărţi anul trecut şi doresc să candideze la premiile USR sunt invitaţi să trimită volumele pe adresa USR, cu menţiunea „Pentru premiile USR pe anul 2012” până la data de 1 martie a.c.
   Premiile USR se decernează pentru: Poezie, Proză, Teatru, Critică, eseu şi istorie literară, Literatură pentru copii şi tineret, Traduceri, precum şi pentru Debut.

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 1 februarie 2013, ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc lansarea volumului Anina – Steierdorf: viziuni/ Visionen de GHEORGHE JURMA  și ERWIN JOSEF ȚIGLA.

Pages