Get Adobe Flash player

romania

Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

   În ziua de 12 martie a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului USR, care a început cu o informare a preşedintelui asupra situaţiei USR, cu un accent pe situaţiea reală a Uniunii şi a procesului mutării din Casa Monteoru, care se va încheia în ziua de 15 aprilie. Dl Nicolae Manolescu a subliniat – a câta oară? – că tot ce se vehiculează prin mass-media în ultimele săptămâni sunt inexactităţi, evident direcţionate în atacuri la persoană. În urma retrocedării Casei Monteoru familiei Angelescu, birourile Uniunii se vor regăsi în Casa Vernescu, acolo unde au mai funcţionat o vreme şi în anii ʼ90. În ce priveşte finanţarea activităţilor Uniunii, aceasta s-a reluat, cu o anume economie, reducerea salariilor cu 10 la sută şi reducerea personalului revistelor USR cu câte un post, ca urmare a încheierii contractului pentru spaţiul fostului cazinou de la Casa Vernescu şi a obţinerii unor finanţări de la Ministerul Culturii pentru revistele ANUC.  
   A fost prezentat raportul Comisiei de Cenzori privind anul financiar 2012. Primvicepreşedintele USR, dl Varujan Vosganian, a prezentat bugetul USR pe anul în curs, buget care a fost aprobat, prin votul membrilor Consiliului. Atât raportul cât şi bugetul au confirmat redresarea financiară a USR.
   Intense dezbateri au fost consacrate modificărilor aduse statutului USR, în vederea desfăşurării mai eficiente a activităţilor diverse ale uniunii. A fost votat de către membrii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România STATUTUL modificat, aşa cum a rezultat din dezbaterile care au avut loc în Filiale şi din propunerile primite de Comisia de Statut.
   Preşedintele Comisiei de Validare, dl Dan Cristea, a dat citire listei de membri stagiari care au avut dreptul să se titularizeze după cei trei ani prevăzuţi în statut. Dintre aceştia, o parte au devenit membri titulari. Menţionăm că în noul statut nu mai sunt prevăzuţi membri stagiari, urmând ca aceia care au rămas stagiari să aştepte până când se fac cei trei ani care le permit definitivarea în USR.  
   Consiliul a luat de asemenea în discuţie statutul revistei Secolul 21, care nu aparţine USR, dar deţine spaţii generoase în Casa Vernescu. Au fost luate în discuţie şi situaţiile revistelor Memoria şi Secolul 21, care nu aparţin USR, dar au redacţiile la Casa Vernescu.
   A fost ultima şedinţă a Consiliului Uniunii Scriitorilor care s-a ţinut în Sala Oglinzilor din Casa Monteoru.
   Comisia de Validare a decis titularizarea următorilor scriitori, membri ai Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România:Tudor Creţu, Doina Bogdan Dascălu, Bata Marianov, Aurelian Sârbu, Adriana Weimer.

Sedința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

  În ziua de 11 martie a.c. a avut loc şedinţa Comitetului Director al USR, în prezenţa preşedintelui USR, Nicolae Manolescu, a primvicepreşedintelui Varujan Vosganian, a vicepreşedintelui Gabriel Chifu şi a membrilor săi, Mircea Mihăieş, Calistrat Costin, Cassian Maria Spiridon, Leo Butnaru, Horia Gârbea, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu
Ordinea de zi a cuprins o informare a preşedintelui USR, dl Nicolae Manolescu, asupra situaţiei Uniunii, anunţând redresarea financiară a USR: începerea derulării contractului de închiriere a Casei Vernescu, precum şi sprijinul serios promis de Ministerul Culturii revistelor ANUC, printre care şi cele ale USR. S-a discutat de asemenea despre mutarea sediului central al Uniunii la Casa Vernescu, din cauza retrocedării de către stat a Casei Monteoru moştenitorilor, în urma unui proces de anulare a donaţiei din 1945.
Vicepreşedintele USR, dl Gabriel Chifu, a prezentat stadiul proiectului Legii timbrului cultural, modificată în aşa fel încât să poată fi funcţională, precum şi modul de funcţionare şi tarifele Casei Scriitorilor „Zaharia Stancu“ de la Neptun, care sunt afişate pe situl USR şi pe siturile filialelor USR.  S-a hotărât încheierea unui protocol între USR şi Primăria Sectorului 2, în vederea organizării Centrului Cultural European Gara de Est 1903.
Comitetul Director a luat act de demisia doamnei Irina Horea din funcţia de vicepreşedinte al USR.

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 15 martie 2013, de la ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc un dialog despre nominalizații Concursului de literatură dialectală MARIUS MUNTEANU și lansarea volumului Izvoare și preocupări dialectale în Banat de MARCU MIHAIL DELEANU.

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 8 martie 2013, ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc o întâlnire cu ILINCA ILIAN (traducere, studiu introductiv la volumul Vicente Huidobro, Altazar)șiADRIAN BODNARU (volume de poezie Poli și Dictando,co-traducător al volumuluiVicente Huidobro, Altazar).

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

În ziua de 16 februarie a.c., la Casa Monteoru, a avut loc întrunirea Comitetului Director al USR.
Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:
Informare privind situaţia generală a USR, prezentată de preşedintele USR, Nicolae Manolescu, completată cu date recente de vicepreşedintele USR, Gabriel Chifu,  privind contractul de închiriere a Casei Vernescu, modificările legii timbrului şi cererea de subvenţii pentru revistele uniunii, prezentate ministrului Culturii, domnul Daniel Barbu, şi alte probleme de actualitate imediată.
Fixarea calendarului evenimentelor USR şi etapele de aprobare a noului statut al USR, programată pentru acest an.
Hotărârea privind activitatea de anul acesta a Comisiei de validare. S-a stabilit că, din cauza modificării statutului USR, în 2013 nu se vor face noi primiri, ci doar eventuale titularizări ale stagiarilor.
Au fost votaţi scriitorii Norman Manea şi Andrei Pleşu, care urmează să primească indemnizaţii de merit.
S-a hotărât calendarul Comisiei de Statut, care va lucra între 18 februarie şi 5 martie, preluând modificările propuse de scriitori din filialele USR: Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi armonizându-le.
În final, au fost abordate problemele administrative la zi ale USR: regulamentul, condiţiile de funcţionare şi tarifele la Casa Scriitorilor „Zaharia Stancu“ de la Neptun; contractele de închiriere a spaţiilor de la Casa Vernescu; prelungirea contractului de închiriere a hotelului Unique, programul de funcţionare a celor două sedii, precum şi condiţiile în care se organizează manifestări culturale în Sala Oglinzilor.
Comitetul Director a luat act de decizia preşedintelui de a renunţa la indemnizaţia pentru funcţia de la USR şi la salariul de la România literară.
              
Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România

Întâlnirile literare de vineri

          Vineri, 22 februarie 2013, ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont,  va avea loc lansarea volumelor Hoții de fulgere, Drumul spre Emaus, Elegii, de VALERIU ARMEANU și Metamorfozele jurnalului feminin, de VIORICA GLIGOR (Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România).

Comunicat al Comisiei de validare a Uniunii Scriitorilor din România

            Membrii stagiari ai U.S.R. care doresc titularizarea şi îndeplinesc condiţiile pentru aceasta (un stagiu de 3 ani), vor depune la filialele U.S.R. unde activează un dosar care să conţină:
·  cărţile apărute în acest interval de timp;
·  cronici literare la aceste cărţi;
· alte precizări bibliografice pentru completarea fişei personale (premii, participări la manifestări literare din ţară şi din străinătate, colocvii, festivaluri etc.).

Pages