Get Adobe Flash player

CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI

Printer-friendly versionPDF version

  

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

FilialaTimișoara

 

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Timișoara a

Uniunii Scriitorilor din România

 

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 38 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, coroborat cu hotărârile adoptate în cadrul ședinței CUSR din data de 29.04.2024 generate de vacantarea funcției de președinte al USR față de decesul dlui Nicolae Manolescu din data de 23.03.2024,  Președintele Filialei Timișoara, cu sediul în Timișoara, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Filialei Timișoara, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 19.06.2024 ora 10.00, la adresa: Casa Adam Muller Gutenbrunn, str.Gh.Lazăr nr. 10-12.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următorul punct:

1. Alegerea Președintelui USR pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul în curs, respectiv 2024-2028.

Toți candidații la funcția de Președinte al USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 19.06.2024, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 26 iunie 2024, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul Convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei Timișoara,

Prof.univ.dr. CORNEL UNGUREANU