Get Adobe Flash player

ARIEȘANU, Ion

Printer-friendly versionPDF version

 

Prozator, jurnalist
Născut la 7 septembrie 1930, Ocna Mureş, jud. Alba. 
 
Studii: 
Şcoala primară Ocna Mureş (1938–1943), 
Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuş (1943– 1950), 
Liceul „Regele Ferdi-nand” din Turda (1950–1951), 
Facultatea de Filologie Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (1951–1955). 
 
Profesii şi locuri de muncă: 
Asistent universitar, Politehnica Timişoara, Catedra de Istorie şi Filozofie (1955–1957), Redactor la ziarul „Drapelul roşu” (1957)
Muncitor la Prodexport Timişoara (1957–1958), 
Redactor la la revista „Scrisul bănăţean” (1958–1968), 
Redactor-şef adjunct, ziarul „Drapelul roşu”, 
Redactor–şef, revista „Orizont” (1972–1990). 
 
Colaborează la: „Familia”, „Steaua”, „România literară”, „Astra”, „Convorbiri literare”, „Luceafărul”, Radio Timişoara, TVR
 
Volume publicate: 
Anii adolescenţei, proză scurtă, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1962; 
Trenul albastru, proză scurtă, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965; 
Vară târzie, proză scurtă, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967; 
O complicată stare de fericire, roman, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, edţia a II-a Timişoara, Editura Facla, 1978; 
Vrajă, roman, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971; 
Primiţi puţină duioşie, reportaje, Timişoara, Editura Facla, 1972; 
Amintiri de pe planeta pământ, reportaje, Bucureşti, Editura Eminescu, 1973; 
Lumini peste Apuseni, reportaje, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974; 
Prietenul pe care îl caut pretutindeni, roman, Bucureşti, Editura Eminescu, 1975; Respiraţie liberă, reportaje literare, interviuri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1979; Lumină stranie, nuvele, Timişoara, Editura Facla, 1981; 
O pasăre în iarnă, roman, Timişoara, Editura Facla, 1986;
Lumina de la capătul nopţii, roman, Timişoara, Editura Facla, 1987; 
Cei buni mor cei dintâi, roman, Timişoara, Editura Amarcord, 1998;
Cruci de lemn, Timişoara, Editura Eubeea, 2001; 
Flacăra singuratică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004. 
Traduceri ale cărţilor lui I. A.:
Zlozity pocit stastia/ O complicată stare de fericire, Bratislava, Editura Nakladatelstvo, 1978. 
 
Volume colective: 
Veac de lumină, Bucureşti, Editura Eminescu, 1970; 
Arhitectura bobului de grâu, Bucureşti, Cartea Românească, 1982; Ieşirea din ceaţă, Bucureşti, Editura Militară, 1985; 
Un drum cât cuprinderea mării, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978; 
Soare pentru fiecare, Moscova, 1978; 
Antologii: Împreună cu Ion Velican, autorul întocmeşte
antologia de epigrame: Dansul săbiilor. O panoramă a epigramei româneşti
contemporane, Timişoara, Editura Facla, 1975.
 
Referinţe critice
În volume: Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană. Bucureşti, Editura Albatros,1971; ediţia a II-a, 1977; Virgil Ardeleanu, Menţiuni, Cluj, Editura Dacia, 1978; Alexandru Ruja, Parte din întreg. Timişoara, Editura de Vest, 1994; Dicţionarul Scriitorilor Români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995; Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Timişoara, Editura Excelsior, 1999; Aquilina Birăescu, Diana Zarie, Scriitori şi
lingvişti timişoreni, Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004; Dicţionar al Scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Piteşti, Paralela 45, 2006.
 
În periodice:
Ov. S. Crohmălniceanu, „Gazeta literară”, nr. 435, 1962; Teodor Vârgolici, „Iaşul literar”, 13 oct. 1962; Nicolae Ţirioi, „Orizont”, 7 iul. 1965; Ion Maxim, „Orizont”, 7 iul. 1967; Gheorghe Grigurcu, „Familia”, nr. 21, 1967; Constantin Cubleşan, „Ateneu”, iun. 1968; Sorin Titel, „România literară”, nr. 7, 1972; Marcel Pop-Corniş, „Ori-zont”, nr. 6, 1973; Cornel Ungureanu, „Orizont”, nr. 21, 1975; Adrian Dinu Rachieru, „Astra”, nr. 10,
1988