Get Adobe Flash player

BABEŢI, Adriana

Printer-friendly versionPDF version
Eseistă, prozatoare, traducătoare.
Născută la 12 noiembrie 1949, Oradea.
 
Studii:
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara, secţia română-franceză (1972). Doctor în litere al Universităţii din Timişoara, cu o teză de literatură comparată (1996).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Redactor la revista „Orizont” (1972–1990);
Secretar general de redacţie la revista „Orizont” (1990–);
Lector la Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara (1990–1998);
Director executiv al Fundaţiei „A Treia Europă” (1998–2007);
Conferenţiar la Facultatea de Litere, Istorie şi Filozofie a Universităţii de Vest din Timişoara (1998–2004);
Profesor invitat la Universitatea Jagiellonă, Cracovia (2001);
Profesor de literatură comparată la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara (2004–);
Profesor conducător de doctorate — specializarea Filologie (2005);
Profesor invitat la Universitatea Paris IV— Sorbonne (2006).
Este membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a PEN Club.
Din 1997, este vicepreşedinte al Asociaţiei de Literatură Comparată şi Generală din România, iar din 1994 — membru în Comitetul de conducere al Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor.
    A coordonat colecţia Câmp deschis (Timişoara, Editura Amarcord); coordonează (împreună cu Cornel Ungureanu) colecţia A Treia Europă la editurile Polirom, Iaşi şi Univers, Bucureşti.
 
Colaborează la: „Amfiteatru”, „România literară”, „Secolul 20”, „Caiete critice”, „Viaţa Românească”, „Vatra”, „Echinox”, „Familia”, „Orizont”, „Dilema”, „Dilema veche”, „Dilemateca”, „22”; din 2004 deţine o rubrică permanentă în „Suplimentul de cultură”.
 
Volume publicate:
Femeia în roşu, roman, în colaborare cu Mircea Nedelciu şi Mircea Mihăieş, Bucureşti, Cartea Românească, 1990, ediţia a II-a Bucureşti, Editura All, 1997, ediţia a III-a Iaşi, Editura Polirom, 2002;
Bătăliile pierdute. Dimitrie Cantemir. Strategii de lectură, Timişoara, Editura Amarcord, 1998;
Dilemele Europei Centrale, Timişoara, Editura Mirton, 1998;
Arahne şi pânza, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2003;
Dandysmul. O istorie, Iaşi, Editura Polirom, 2004;
Ultimul sufleu la Paris, Iaşi, Editura Polirom, 2006;
 
Antologii:
Pentru o teorie a textului, studiu introductiv, antologie, traducere, coautor Delia Şepeţean Vasiliu, Bucureşti, Editura Univers, 1981; Roland Barthes,
Romanul scriiturii, studiu introductiv, antologie, traducere, coautor Delia Şepeţean Vasiliu, Bucureşti, Editura Univers, 1986;
Barbey d’Aurevilly, Dandysmul, antologie, studiu intro-ductiv, traducere, Iaşi, Editura Polirom, 1995;
Adam Michnik, Scrisori din închisoare şi alte eseuri, antologie şi traducere, în colaborare cu Mircea Mihăieş, Iaşi, Editura Polirom, 1997;
Europa Centrală — nevroze, dileme, utopii, în colaborare cu C. Ungureanu, Iaşi, Editura Polirom, 1997;
Europa Centrală — memorie, paradis, apocalipsă, în colaborare cu C. Ungureanu, Iaşi, Editura Polirom, 1998.
 
Coordonări de volume:
Le Banat: Un Eldorado aux confins, Paris, Editura Universităţii Paris IV — Sorbonne, 2007;
Dicţionarul romanului centraleuropean din secolul XX (în colaborare cu C. Ungureanu), în curs de editare.
Îngrijiri de ediţii:
Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Bucureşti, Editura Minerva, 1998;
Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi, Editura Polirom, 1999;
H. Bonciu, Bagaj. Pensiunea doamnei Pipersberg, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
 
Premii:
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru proză (1990);
Premiul revistei „Sfera politicii” (1997);
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru critică şi istorie literară (1998);
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru istorie şi critică literară (2005);
Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (2005).
 
Referinţe critice:
În volume: Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc. Bucureşti, Editura Humanitas, 1990; Florin Manolescu, Litere în tranziţie. Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1998; Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Timişoara, Editura Excelsior, 1999; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, Bucureşti, Editura UniversEnciclopedic, 2004; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator AlexandruRuja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.
 
În periodice: Nicolae Manolescu, „Cronica”, nr. 16, 1981; Livius Ciocârlie, „Orizont”, nr. 7, 1981; Vasile Popovici, „Orizont”, nr. 39, 1987; Doina Uricariu, „România literară”, nr. 8, 1988; Ov. S. Crohmălniceanu, „Contrapunct”, nr. 4, 1991; Virgil Nemoianu, „The Book World”, Washington, 1991; Grete Tartler, „România literară”, nr. 3, 1996; Cornel Ungureanu, „Orizont”, nr. 1, 1996; Monica Spiridon, „România literară”, nr. 1, 1999;
Adrian Majuru, „Cultura”, nr. 15, 2004.