Get Adobe Flash player

BOGDAN-DASCĂLU, Doina

Printer-friendly versionPDF version
Istoric literar,  poet, stilistician.
Născută la 27 noiembrie 1942, Reşiţa
 
Studii: Liceul nr. 1 Reşiţa, Facultatea de Filologie, Secţia română-germană a Universităţii din Timişoara (1960-1965), doctor în filologie cu teza Limbajul criticii literare româneşti (1979).
 
 Profesii şi locuri de muncă/Afilieri: cercetător ştiinţific, apoi cercetător ştiinţific principal I (1965 - ) la Sectorul de lingvistică din cadrul Bazei de Cercetări Ştiinţifice Timişoara a Academiei Române, actualmente Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”. Profesor universitar (din 1998) şi decan (1999 – 2007) la Facultatea de Jurnalistică a Universităţii „Tibiscus”, Timişoara. Preşedintele Comisiei pentru comunicare şi jurnalism din cadrul Filialei Timişoara  a Academiei Române (din 2007). Directorul revistei on-line „Cultură şi comunicare”(www.culturasicomunicare.com). Membru în Comitetul de redacţie al „Revistei de studii banatice” (din 2010). Membru fondator al Societăţii Enciclopedice a Banatului (2011).
 
Premii literare/Distincţii: Ordinul şi medalia „Meritul pentru învăţământ” în grad de Cavaler
 
Colaborări la periodice: „Scrisul bănăţean”, „Orizont”, „Limba română”, „Limbă şi literatură”, „Studii şi cercetări de lingvistică”, „Caiet de semiotică”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Caiete critice”, „Literatorul”, „Rostirea românească”, „Contemporanul”, „Reflex”, „Piramida” (Zrenianin, Serbia), „Revista de studii banatice”, „Cultură şi comunicare” etc.
 
Volume publicate:
Criticalimbaj secund, Timişoara, Editura Facla, 1981;
Dicţionar de pleonasme, Bucureşti, Editura Vox, 1997, 2004, 2008;
Epitetul jurnalistic în secolul al XIX-lea, Timişoara, Editura Augusta, 1999 (în colaborare cu Crişu Dascălu);
Arta comentariului, Timişoara, Editura Augusta, 2001;
Spaţiul meta, Timişoara, Editura Augusta, 2001;
Gramatica poeziei române (1880 – 1980), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2002 (în colaborare cu Crişu Dascălu);
 Limbajul publicistic actual, Timişoara, Editura Augusta şi ArtPress, 2006;
 Albastrele semne (Versuri), Timişoara, Editura Anthropos, 2010;
 Arta de a scrie, arta de a citi (Eseuri critice), Timişoara, Editura Anthropos, David Press Print, 2010.
 
Volume colective:
Studii de limbă şi stil, Timişoara, Editura Facla, 1973;
Seria Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1977, 1978, 1979, 1981;
 Seria Stilurile nonartistice ale limbii române literare din secolul al XIX-lea. Structura imaginii, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1983, 1984, 1985, 1986;   
 Text, figură, coerenţă, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1987;
Tentaţiile textului, I, Timişoara, Editura Brumar, 2003;
Tentaţiile textului, II, Timişoara, Editura Brumar, 2005;
Dicţionarul general al literaturii române, I-VII, Bucureşti, 2004-2009.
 
 
Antologii/Ediţii îngrijite:
Mihail Gaşpar, Fata vornicului Oană, Timişoara, Editura Facla, 1974 (în colaborare cu George C. Bogdan);
Mihail Gaşpar, Din vremuri de mărire, Timişoara, Editura Facla, 1982 (în colaborare cu George C. Bogdan);
Paul Iorgovici, Observaţii de limba rumânească, Timişoara, Editura Facla, 1979 (în colaborare cu Crişu Dascălu);
Alexander Tietz, Briefe von der Alm -Scrisori de la sălaş. Zweisprachige Ausgabe/ Ediţie bilingvă, Bukarest, ADZ Verlag, 2000;
Aurel Cosma, Pictura  românească din Banat de la origine până azi,Timişoara, Editura David Press Print, 2011;
George C. Bogdan, Din Istoria culturală a Banatului, Timişoara, Editura David Press Print, 2011.;
Crişu Dascălu, Terra. Ediţie îngrijită de Doina Bogdan-Dascălu (în colaborare cu Bogdan Mihai Dascălu), Timişoara, Editura David Press Print, 2011.
 
Referinţe critice:
 În volume: DGLR I, 2004, s. v.; Eugen Simion, Sfidarea retoricii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985, p. 257 – 260; Livius Petru Bercea, Scriitori şi cărţi, Lugoj, Editura Nagard, 2008, p. 61-64; 96-98.
În periodice: Traian Liviu Birăescu, Un scriitor bănăţean: Mihail Gaşpar, „Orizont”, XXV, 1974, nr. 48, p. 7; Ovidiu Papadima, O viziune sentimentală a istoriei noastre – Mihail Gaşpar, Fata vornicului Oană, „Semenicul”, 1979, nr. 9, p. 10-11; Timotei Jurjica, Mihail Gaşpar, Fata vornicului Oană, „Studii de limbă, literatură şi folclor”, IV, 1978, p. 441-443; Al. Graur, Paul Iorgovici, „România literară”, XII, 1979, nr. 23, p. 9; Patru Oallde, Paul Iorgovici, „Orizont”, XXX, 1979, nr. 32, p. 3; Doina Babeu, Paul Iorgovici, „Orizont”, XXX, 1979, nr. 32, p. 3; Ştefan Giosu, Paul Iorgovici, Observaţii de limba rumânească, „Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I.Cuza din Iaşi”, (Serie nouă), Secţiunea III. Lingvistică, Tomul XXVI, 1980, p. 111-114; Nicolae Mocanu, Semnificaţii ale unor reeditări, „Steaua”, XXXI, 1980, ne. 4, p. 42; Eugen Beltechi, Paul Iorgovici, Observaţii de limba rumânească, „Cercetări de lingvistică”, XXVI, 1981, nr. 1, p. 93-94;  Eugen Simion, Critica textului, „Românialiterară”, XIV, 1982, nr. 16, p. 11; Adrian Marino, Limbajul criticii la microscop, „Tribuna”, XXVI, 1982, nr. 19, p. 2; Paul Dugneanu, Critica – limbaj secund, „Luceafărul”, XXV, 1982, nr. 20, p. 2. Marcel Pop-Corniş, Critica – limbaj secund, „Orizont”, XXXIII, 1982, nr. 20, p. 2; Maria Vodă Căpuşan, Criticon, „România literară”, XV, 1983, nr. 36, p.7;  Maria Cvasnâi Cătănescu, Critica, limbaj secund, „Limbă şi literatură”, II, 1983, p. 257-260; Elena Dragoş, Critica – limbaj secund, „Cercetări de lingvistică”, XXVIII, 1983, nr. 2, p. 168-169; D[an] M[ănucă], Mihail Gaşpar, Din vremuri de mărire, „Cronica”, XVIII, 1983, nr. 46, p. 5; Dumitru Vlăduţ, Specificul limbajului critic, „Orizont”, XXXV, 1984, nr. 19, p. 5; Florin-Corneliu Popovici, Cartea unei evadări, „Reflex”, 2010, nr. 1-6, p. 102-103; Livius Petru Bercea, Fundamentul poetic al semioticii, „Paralela 45”. Supliment de cultură al ziarului „Renaşterea bănăţeană”, 2010, nr. 6220, p. 1; Dan Ionescu, Semne de speranţă, „Scrisul românesc”, 2010, nr. 7, p. 12; Graţiela Benga, Arta de scrie, arta de a citi, „Revista de studii banatice”, I, 2010, nr. 1, p. 141-142.