Get Adobe Flash player

CIOBANU, Radu (Ciobanu, Radu Pompiliu Ioan)

Printer-friendly versionPDF version
CIOBANU, Radu (Ciobanu, Radu Pompiliu Ioan)

Numele și prenumele : Cioban Radu Pompiliu Ioan

Prozator, romancier, eseist, publicist, poet de duminică.

Data și locul nașterii:: 08.03.1935, Timișoara.

Studii:

Şcoala Primară de Aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală de Învăţători, Timişoara; Liceul C.D.Loga (pe atunci „Nikos Beloiannis”) Timişoara, abs. 1953;
studii neterminate de agronomie la Facultatea de Agronomie din Timişoara (1954-1958);
Facultatea de Filologie, secţia Limba şi Literatura Română a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj, abs. în 1964.

Profesii și locuri de muncă:

Profesor de Limba şi Literatura Română la Şcoala Generală din Dobra, jud. Hunedoara, 1964-1965, şi la Liceul nr. 2 din Hunedoara, 1965-1972.
Temporar – 1967-1968 – metodist pentru problemele de literatură la Casa Judeţeană a Creaţiei Populare din Deva. Din 1972,
scriitor profesionist.
Din 1994, membru în colegiul de redacţie şi editorialist al revistei de etnografie şi folclor „Mioriţa”, Deva.
Din 1998 până în 2003, director al revistei de cultură „Arhipelag” din Deva. Din 2004 până în 2005, redactor-şef al revistei „Semne”, Deva.

Anul debutului în literatură: Băiatu, proză, „Scrisul bănățean”, nr. 4/1958
Anul debutului editorial: După-amiaza bătrânului domn, proză scurtă. Editura Albatros. Bucureşti, 1970.
Anul primirii în Uniunea Scriitorilor : 1972.
Colaborări: :  România literară, Orizont, Dilema, Dilemateca, Discobolul, Transilvania, Tribuna, Steaua, Secolul 21, Cronica, Convorbiri literare, Luceafărul, Cafeneaua literară, Caiete critice, Vatra, Arca, A Treia Europă, Orient latin, Reflex, Rostirea Românească, Arhipelag, Semne, Mioriţa, Lettre internationale, Lecturn, Algoritm literar, Actualitatea literară, Euphorion, Apostrof ; Observator (München), archenoah (München); Magyar Napló (Budapesta); www.memoria.ro .
Volume de autor publicate:

După-amiaza bătrânului domn, proză scurtă, Ed. Albatros, Bucureşti, 1970;

Crepuscul, roman, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971, ediţia a  doua, Ed. Helicon, Timişoara, 1992; Zilele, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972;

Treptele Diotimei, roman, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973;

Poveşti pentru trei seri, proză pentru copii, Ed. Facla, Timişoara, 1975;

Nemuritorul albastru, roman, Ed. Eminescu, 1976, ediţia a doua revăzută şi adăugită.         Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2012 ;

Ultima vacanţă, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1977;

Vămile nopţii, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1980;

Linia şi sfera, roman, Ed. Militară, Bucureşti, 1982;

Heralzii, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1983;

Călăreţul de fum, roman, Ed. Militară, Bucureşti, 1984, ediţia a doua, Ed. Eminescu,         Bucureşti, 1994;

Casa fericiţilor, roman, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1986;

Arhipelagul, roman, Ed. Facla, Timişoara, 1987, ediția a doua, Ed. Limes, Cluj, 2015 ; Roata lumii, roman, Ed. Militară, Bucureşti, 1988 ;

Mic dicţionar de cultură religioasă, Ed. Helicon, Timişoara, 1994, ediţia a doua,          evăzută. Ed. Emia [Dicţionarele Emia], Deva, 2003 ;

Dicţionarul rostirilor biblice, Ed. Helicon, Timişoara, 1996; Jurnal 1980-1984, Ed.       Amarcord, Timişoara, 1999 ;

Ţărmul târziu. Jurnal 1985-1990. Ed. Emia, Deva, 2004;

Steaua fiecăruia, roman, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2004;

Europa din noi, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2008 ;

Recurs la raţiune, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2011 ;

Călători și călătorii, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2013 ;

Între dezastre și miracole, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2014 ;

Povești cu păsări și pitici, Ed. Emia, Deva, 2015 ;

Călărețul de fum, ediția a treia, Ed. Limes, Cluj, 2017 ;

Heralzii, ediția a doua, București, Ed. I.C.R., 2017 ;

Casa fericiților, ediția a doua, Ed. Limes, Cluj, 2019 ;

Magia drumului, Cluj, Limes, 2021.

Volume în colaborare publicate :


Radu Ciobanu & Peter Freund, Dialog peste Atlantic, Ed. Emia [Confident], Deva, 2006,    ediţia a doua adăugită, Ed. Bastion, Timişoara, 2010 ;

Monica Pillat & Radu Ciobanu, Dincolo de așteptare. Dialog în larg, București, Editura      Eikon, 2016.

Prezența în antologii:

Der Nachmittag des alten Herrn, în vol. Erkundungen II. 35 rumänische Erzähler, traducere de Eva Behring.Verlag Volk und Welt, Berlin, 1985

Traduceri din opera personală în alte limbi :

Sumerki (Crepuscul), roman, traducere de M. Landman şi Svetlana Florinţeva,           Hudojestvennaia Literatura, Moskva, 1983

Premii, titluri onorifice, medalii, distincții etc. (selectiv) :

Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România pentru romanul Crepuscul, 1972

Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Deva pentru „activitatea scriitoricească şi publicistică”, 1993 ; 

Premiul pentru Critică acordat de revista „Semne” la Festivalul Internaţional de Poezie Emia, Deva, 2001 ;

Premiul de Excelenţă al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul 2002 ; Premiul Opera Omnia al celei de a V-a ediţii a Festivalului Internaţional de Poezie Emia, 2004.

Referințe critice în volume :

Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Ed. Albatros, Bucureşti, 1977; Anton Cosma, Romanul românesc şi problematica omului contemporan, Ed. Dacia, Cluj, 1977; Cornel Ungureanu, Proză şi reflexivitate, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1977; Marian Odangiu, Romanul politic, Ed. Facla, Timişoara, 1984; Mircea Braga, Când sensul acoperă semnul, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1985; Alexandru Ruja, Parte din întreg, Editura de Vest, Timişoara, 1994; Laurenţiu Ulici, Literatura română contemporană, vol.I. Promoţia ’70. Ed. Eminescu, Bucureşti, 1995; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români. A-C. Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995; Gheorghe Luchescu, Din galeria personalităţilor timişene, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1996; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945-1999). Dicţionar bibliografic. Ed. Marineasa, Timişoara, 2000; Dumitru Micu, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmodernism. Ed. Saeculum, Bucureşti, 2000; Maria Razba, Personalităţi hunedorene (sec. XV-XX). Dicţionar. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”, Deva, 2000 & ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Deva, Ed. Emia, 2004 Who’s who în România, Ediţie Princeps 2002, Pegasus Press, Bucureşti, 2002; Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. IV, Q-Z. Coordonare şi revizie ştiinţifică: Ion Pop. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003; Academia Română, Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până în 1989, Editura Academiei, Bucureşti, 2004; Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, vol. II, C-D, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005; Universitatea de Vest Timişoara, Dicţionar al Scriitorilor din Banat, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. I, A-L, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timişoara literară. Dicţionar bibliografic. Timişoara, Ed. Marineasa, 2007; Ioan Holban, Proza română contemporană, Iaşi, Ed. Achi Books, 2008; Daciana Branea în Smaranda Vultur, volum coordonat de, Banatul din memorie. Studii de caz. Timişoara, Ed. Marineasa, 2008; Al. Săndulescu, Întoarceri în timp, memorialişti români, Bucureşti, Ed. Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2008 ; Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine. 23 august 1944 – 22 decembrie 1989. Versiune revizuită şi augmentată. Vol. II. Bucureşti, Ed. Semne, 2009 ; Dicţionarul scriitorilor români de azi, Iaşi, Ed. Porţile Orientului, 2011 ; Constantin Cubleșan, Lectura. Profesiune și delectare. Cluj-Napoca. Eikon, 2013 ; Mioara Bahna, Aventura lecturii. Proză română contemporană. Iași, Junimea, 2013 ;

Livia Fumurescu, Cuvântul în viață, viața în cuvânt. Cronici literare. Orăștie, Editura Emma, 2014 ; Viorel Marineasa, Lecturi parțiale. Librăria de nișă, Timișoara, Ed. Universității de Vest, 2014 ; Grațiela Benga, Cu cărțile la vedere. O privire asupra literaturii marginilor, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2015 ; Academia Română. Filiala Timișoara. Institutul de Studii Banatice, Enciclopedia Banatului, vol I, Literatura, Timișoara, Ed. David Press Print, 2016 ; Cornel Ungureanu, Literatura Banatului. Istorie, personalități, contexte, Timșoara, Ed. Brumar, 2016 ; Gabriel Dimisianu, Sfârșit și început de secol, București, Cartea Românească, 2016 ; Mircea Anghelescu, Am fost martor. Istoria literară ca depoziție. București. Spandugino, 2017 ; Adrian Dinu Rachieru, Romanul politic și pactul ficțional, vol. II, Iași, Junimea, 2018 ; Mioara Bahna, Addenda la o aventură a lecturii. Proză română contemporană. Iași, TipoMoldova, 2018 ; Mioara Bahna, Heraldice. În lumea cărților lui Radu Ciobanu, Cluj-Napoca, Limes, 2020 ; Mircea Anghelescu, Literatura în context, București, Spandugino, 2020.

Referințe critice în presă (selectiv) :

Alex Ştefănescu, Luceafărul, 12/1971; Nicolae Balotă, România literară, 25/1971, 36/1971; Alex Ştefănescu, Luceafărul, 39/1971; Al. Covaci, Convorbiri literare, 10/1971; Cornel Ungureanu, Orizont, 11/1971; Alex Ştefănescu, Tomis, 12/1971; Dana Dumitriu, Argeş, 6/1972; Cornel Ungureanu, Orizont, 29/1972; Mircea Vaida, Luceafărul, 2/1973; Al. Covaci, Familia, 2/1973; Alex Ştefănescu, Tomis, 5/1973; C. Ungureanu, Orizont, 40/1973; Ion Maxim, Orizont, 8/1974; Val Condurache, Convorbiri literare, 3/1974, 10/1974; Al. Covaci, Transilvania, 11/1974; Mircea Vaida, Tribuna, 11/1976; Lucian Alexiu, Orizont, 11/1976; Ion Istrate, Steaua, 5/1976; Valentin F. Mihăescu, Luceafărul, 23/1976; Mirela Roznoveanu, Viaţa Românească, 5/1976; Vasile Chifor, Transilvania, 6/1976; Val Condurache, Convorbiri literare, 9/1976; Valentin F. Mihăescu, Luceafărul, 45/1977; I.D.Teodorescu, Orizont, 46/1977; Mircea Moţ, Steaua, 2/1978; Vasile Chifor, Transilvania, 2/1978; Lucian Alexiu, Orizont, 26/1980; Mircea Braga, Tribuna, 32/1980; Dim. Rachici, Contemporanul, 32/1980; Ioan Holban, Cronica, 33/1980; Vasile Chifor, Steaua, 10/1980; Doina Uricariu, Transilvania, 2/1981; Anton Cosma, Vatra, 3/1981, 4/1981; Ionel Bota, Echinox, 6-7/1981; Marian Odangiu, Orizont, 22/1982; Ioan Holban, Cronica, 39/1982; Vasile Chifor, Transilvania, 12/1982, 2/1983; Ştefan Melancu, Tribuna, 43/1983; Cornel Ungureanu, Orizont, 43/1983; Ion Lungu, Steaua, 10/1983, 4/1984; Marcel Petrişor, România literară, 45/1983; Ioan Holban, Cronica, 48/1983; Mircea Tomuş, Transilvania, 3/1984; Vasile Chifor, Tribuna, 25/1984, Viaţa Românească, 7/1984; Marian Odangiu, Orizont, 43/1984; Ioan Holban, Convorbiri literare, 11/1984; Emil Manu, România literară, 9/1985; Mircea Ivănescu, Transilvania, 10/1985; Horia Stanca, Acta Musei Devensis, „Sargetia”, XVII-XIX, 1984-1985; Anton Cosma, Vatra, 12/1985; Marian Odangiu, Orizont, 22/1987; Laurenţiu Ulici, România literară, 26/1987; Corneliu Nistor, Orizont, 35/1987; Cornel Ungureanu, Orizont, 42/1987; Ecaterina Ţarălungă, Transilvania, 9/1987; Vasile Chifor, Transilvania, 1/1988; Anton Cosma, Vatra, 3/1988; Constantin Cubleşan, Tribuna, 15/1988; Adrian Dinu Rachieru, Orizont, 40/1988; Mircea Braga, Transilvania, 1/1989; Gheorghe Secheşan, Orizont, 16/1989; Valeriu Drumeş, Orizont, 20/1989; Adrian Dinu Rachieru, Meridianul Timişoara, 5-6/1993; Cornelui Nistor, Orizont, 3/1995; Vasile Chifor, Rostirea Românească, 171995; Miron Scorobete, Tribuna, 18/1995; Dorin Murariu, Orient latin, 7/1995; Dumitru         Hurubă, Semne, 1/2000; Adrian Dinu Rachieru, Arhipelag, 1-2/2000; Mihai Borşoş, Arhipelag, 1-2/2000; Carmen Neamţu, Arca, 4-5-6/2000; Adrian Dinu Rachieru, Rostirea Românească, 7-8-9/2001; Al. Săndulescu, România literară, 48/2004; Simona Vasilache, România literară, 14/2005; Corneliu Rădulescu, Orizont, 4/2005; Graţiela Benga, Orizont, 8/2007; Graţiela Benga, Viaţa Românească, 10/2007; Mihai Borşoş, Cafeneaua literară, 11/2007; Gabriel Dimisianu, România literară, 29/2008; Simona Sora, Dilema veche, 244/2008; Mihai Borşoş, Cafeneaua literară, 11/2008; Horia Ungureanu, Arca, 10-11-12/2008; Cornel Ungureanu, Orizont, 11/2008 ; Smaranda Vultur, Orizont, 3/2010 ; Simona-Grazia Dima, Luceafărul de ziuă, 33/2010 ; Viorel Marineasa, Orizont, 10, 11 şi 12/2010 ; Lucia Cuciureanu, Arca, 10-11-12/2010 ; Cornel Ungureanu, Luceafărul de ziuă, 51/2010 ; Denisa Toma, Vox libri, 17/2010 ; Al. Săndulescu, Apostrof, 2/2011 ; Horia Ungureanu, Arca, 7-8-9/2011 ; Al. Săndulescu, Apostrof, 9/2011 ; Denisa Toma, Vox libri, 3/2011; Simona Constantinovici, Arca, 7-8-9/2012 ; Constantin Cubleșan, Tribuna, 248/2013 ; Mariana Marian, Vox libri, 2/2013 ; Mioara Bahna, Cafeneaua literară, 7/2013 ; Simona Sora, Dilema Veche, 504/2013 ; Lucia Cuciureanu, Arca, 7-8-9/2013 ; Al. Săndulescu, Apostrof, 10/2013 ; Livia Fumurescu, Vox libri, 3/2013, Vatra Veche, 1/2014 ; Lucia Cuciureanu, Arca, 7-8-9/2014 ; Mioara Bahna, Oglinda literară, 162, iunie 2015 ; Lucian-Vasile Szabo, Orizont, 8/2015 ; Gabriel Dimisianu, România literară, 40-41/2015 ; Sânziana Batiște, Vox libri, 3/2015 ; Livia Fumurescu, Vatra Veche, 1/2016, 8/2016 ; Gabriel Dimisianu, România literară, 29/2016 ; Nicolae Manolescu, România literară, 33/2016 ; Adrian Dinu Rachieru, Scriptor, 9-10/2016 ; Mircea Anghelescu, România literară, 40/2016 ; Adriana Bittel, Formula AS, 1233/2016 ; Cornel Ungureanu, Orizont/2016 ; Adela Lungu-Schindler, Reflex, 7-12/2016 ; Horia Bădescu, Argeș, 12/2016 ; Barbu Cioculescu, Acolada, 11/2016 ; Mircea Anghelescu, România literară, 20-21/2017 ; Adela Lungu-Schindler, Reflex, 1-6/2017 ; Smaranda Vultur, Orizont, 6/2017 ; Mioara Bahna, Actualitatea literară, 76/2017 ; Constantin Dehelean, Arca, 10-11-12/2017 ; Livia Fumurescu, Vatra Veche, 11/2017, 12/2017, 2/2018 ; Alexandru Moraru, Arca, 1-2-3/2018 ; Mioara Bahna, Revista Nouă, 2/2018 ; Mircea Moț, Apostrof, 6/2018, Tribuna, 379/2018 ; Mircea Anghelescu, România literară, 14/2019 ; Constantin Cubleșan, Steaua, nr. 3/2020 ; Livia Fumurescu, Vatra veche, nr. 3/2020 ;  Mircea Anghelescu, Româniia literară, 7/2021.