Get Adobe Flash player

Convocarea Adunării Generale de Alegeri

Printer-friendly versionPDF version

   Se convoacă pentru joi, 19 septembrie 2013, ora 15.00, în Sala de festivităţi a Casei „Adam Müller-Guttenbrunn”, str. Gheorghe Lazăr, 10-12, Timişoara, Adunarea generală de alegeri a membrilor Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România.
   Ordinea de zi:
 1. Raportul Preşedintelui şi al Comitetului de conducere al Filialei (2009-2013)
 2. Alegerea preşedintelui Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România
 3. Alegerea membrilor în Comitetul de conducere al Filialei (4 membri)
 4. Alegerea reprezentantului  în Consiliul Naţional al USR (1 reprezentant)
 5. Dezbateri
 6. Alegerea Președintelui Uniunii Scriitorilor din România
   La intrarea în sală, membrii sunt rugați să semneze Lista de prezență, precum și Lista de preluare a mapei.
  Membrii eligibili care doresc să candideze pentru una sau mai multe dintre funcțiile 2, 3, 4, sunt rugați să completeze Buletinul/Buletinele de candidatură, pe care îl/le vor găsi în mape.   
   Pentru funcția de Președinte al Filialei, trebuie atașat la buletinului de candidatură Proiectul personal pregătit în acest sens.
   Potrivit Statutului Uniunii Scriitorilor, nu au drept de vot și de candidatură membrii stagiari, precum și membrii suspendați pentru neplata cotizației.