Get Adobe Flash player

CONVOCATOR (actualizare)

Printer-friendly versionPDF version

                                                     CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România

 

   În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Timișoara, cu sediul în Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 3/ Calea Bogdăneștilor nr. 19, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Timișoara, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 12.04.2018 ora 17 la Forumul German - sala Adam Müller Guttenbrunn, la adresa din Str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12, cod poștal 300080, Timișoara.

   Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

   Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;

4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;

5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

6.Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei;

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei din Piața Sf. Gheorghe nr. 3 până la data de 11.03.2018,   ora 14.00. De asemenea, candidaturile se pot transmite și prin e-mail la adresa marian_odangiu@yahoo.com sub condiția depunerii acestora în original la secretariatul Filialei în termen de 3 zile de la transmiterea prin e-mail. Toate candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și Reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele U.S.R.

Buletinele de vot, cu numele candidaților înscriși, se vor afla în mapele individuale pe care le veți primi, pe bază de semnătură, la intrarea în sală. Votul se poate efectua pe parcurs, până în momentul în care se va anunța încheierea procesului de votare.

Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR şi un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 12 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și Reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 05.05.2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoştinţa membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filiale                                Referent literar,

CORNEL UNGUREANU                          MARIAN ODANGIU