Get Adobe Flash player

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI FILIALA TIMIȘOARA A USR

Printer-friendly versionPDF version

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Timișoara a

Uniunii Scriitorilor din România

     În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Timișoara, cu sediul în Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 19/ Piața Sfântul Gheorghe nr. 3, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Timișoara, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 16 martie 2023, la ora 17:00, la adresa din Timișoara, sala Adam Müller Guttenbrunn,

Str. Gheorghe Lazăr nr.10-12

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

   Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023;
  2. Prezentarea Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR;
  3. Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028;
  4. Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028;
  5. Dezbatere pe marginea documentelor prezentate;
  6. Trecerea la vot, după cum urmează:
  •             - Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;
  •             - Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;
  •             - Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
  •             - Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei.

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

   Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 3, până la data de 11 martie 2023, ora 14:00.

Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. 

Votul în cadrul Adunării Generale

   Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

   Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

   Procesul de vot se va închide la data de 16 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal și se comunică participanților. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie 2023, în cadrul Consiliului USR.

   Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

   Prof.univ.dr. CORNEL UNGUREANU,

Președintele Filialei Timișoara a USR