Get Adobe Flash player

Decernarea premiilor literare

Printer-friendly versionPDF version
   Vineri, 23 noiembrie 2012, ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi a revistei Orizont, va avea loc Festivitatea de decernare a premiilor literare ale Filialei pentru anul editorial 2011. Invitat de onoare: dl. Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timişoara.
  Juriul pentru decernarea premiilor literare ale Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2011, alcătuit din: Alexandru Ruja, Preşedinte, Claudiu Arieşanu, Paul Eugen Banciu, Slavomir Gvozdenovici şi Dorin Murariu, a decis acordarea următoarelor premii:
I. Premiul Opera Omnia, pentru întreaga creaţie literară: Eugen Dorcescu
II. Premiul pentru poezie:
Ion Marin Almăjan, Amintiri despre ţărani, Editura Hestia, 2011
Monica Rohan, Zid după zid, Editura Brumar 2011
III. Premiul pentru proză:
Dan Floriţa Seracin, Întoarcere din larg, roman,  Editura Anthropos, 2011
IV. Critică, istorie literară şi eseu:
Cristian Ghinea, Pasajul discret, Editura Anthropos, 2011
IV. Traduceri:
Manolita Dragomir Filimonescu, (lb.franceză) Michel Benard, Privire în oglindă/Le regard du miroir, Editura Art Press, 2011
Ildiko Gábos Foarţă (lb. maghiară) Bárányi Ferencz, Zilele vin, zilele trec, Editura Eurostampa, 2011 şi volumul Attila F. Balász, Metamorfozele lui Casanova, Editura Grinta, 2011
Diploma Juriului pentru activitatea de cercetare literară realizată de un tânăr cercetător:
Diana Ioana Ureche, Poezia lui Ştefan Augustin Doinaş. Modernitate şi clasicitate,  Editura Universităţii de Vest, 2011