Get Adobe Flash player

FASSEL, Horst

Printer-friendly versionPDF version

 

Istoric literar, critic literar, traducător.
Născut la 15 august 1942, Timişoara.
 
Studii:
Liceul „N. Lenau” (1959);
Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, secţia germană-română (1960–1965);
Doctor în filologie (1978);
Doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara.
 
Profesii şi locuri de muncă:
Lector la Catedra de germană a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi;
Filolog la Institutul de Lingvistică, Istoria Literaturii şi Folclor din Iaşi
În 1983 emigrează în Germania;
Corector la Editura Rombach din Freiburg (1983);
Redactor al revistei „Banatica”,publicaţie a Societăţii„Adam Müller-Guttenbrunn” (1984–1987);
Redactor-şef al revistei „Banatica” (1987–până în prezent);
Director adjunct al Institutului pentru Cultura şi Civilizaţia Şvabilor Dunăreni (1989–până în prezent);
 
Membru:
Membru al Deutsches Seminar pentru literatură germană şi comparată a Universităţii din Tübingen;
Membru în conducerea Südostdeutsches Kulturwerk München;
Profesor onorific al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj;
Preşedinte al Societăţii „Thalia Germanica”.
 
Colaborări în periodice:„Die Wahrheit”, „Neue Literatur”, „Anuarul de istorie literară, lingvistică şi folclor”, „Cronica”, „Convorbiri literare”, „Jassyer Beiträge zur Germanistik”, „Analele Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi”, „Karpatenrundschau”, „Volk und Kultur”, „Neuer Weg”, „Neue Banater Zeitung”, „Temeswarer Beitrege zur Germanistik”, „Hermannstädter Zeitung”, „Orizont”, „Steaua”, „Ramuri”, „România literară”, „Synthesia”, „Cahiers roumains d’études littéraires”, „Studii sud-est europene”, „Analele Universităţii din Timişoara”, „Revista istorică”, „Neue Zeitung” (Ungaria), „Budapester Germanistische Beiträge”, „Jahrbuch der ungarischen Germanistik”, „Literatur und Kritik” (Austria), „Podium” (Austria), „Tiroler Zeitung” (Austria), „Exil” (Germania), „Neue Deutsche Biographie” (Ger-mania), „Südostdeutsches Archiv” (Germania), „Lessing international”, „Germanistik”, „Deutsche Ostkund”, „Kulturpolitische Korrespondenz”, „Literatur-Spiegel”, „Der Donau-schwabe”, „Banater Post”, „Theater-jahrbuch Universität Lodz” (Polonia), „Anuarul Institutului de teatru” (Praga), „Anuarul Universităţii din Olomouc” (Serbia), „Estudios Filológicos Alemanes” (Sevilla).
 
Volume publicate:
Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis 1770/ Istoria literaturii germane de la începuturi până la 1770, Iaşi, Tipografia Universităţii, 1978;
Die deutsche Reisebeschreibung und ihre Form in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-hunderts/ Jurnalul german de călătorie şi forma sa literară în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Iaşi, Tipografia Universităţii, 1983;
Deutschunterricht in Jassy (18301992). Wissenschaftler und Lehrer als Vermittler im West–Ost–Dialog/ Predarea germanei la Iaşi. Oameni de ştiinţă şi profesori ca mediatori în dialogul est-vest, Tübingen, 1993;
Deutsches Staats-theater Temeswar (19531993). Entwicklungsmöglichkeiten einer Kultureinrichtung der deutschen Minderheit in Rumänien/ Teatrul German din Timişoara. Posibilităţile de dezvoltre ale unei instituţii a minorităţii germane în România, Freiburg, Müller-Guttenbrunn Gesellschaft, 1993;
Ein deutsches Theater im vielsprachigen Umfeld: das Beispiel Orawitza/ Un teatru german într-un mediu plurilingvistic: exemplul din Oraviţa, Freiburg, Müller-Guttenbrunn Gesellschaft, 1996;
250 Jahre deutsches Staats-theater in Temeswar. 50 Jahre Deutsches Staatstheater/ 250 de ani de Teatru German la Timişoara. 50 de ani de teatru German de Stat din Timişoara, München, Sonderheft 1–2, Banatica, 2003; Pannonien vermessen. Ungarnbilder in der deutschen Literatur von Ekkehard IV bis Siegfried Lenz/ Cartografierea Panoniei. Imagini ale Ungariei în literatura germană de la Ekkehard IV la Siegfried Lenz, Stuttgart, 2004.
 
Traduceri realizate:
Sextil Puşcariu, Untersuchungen und Aufsäze/ Cercetări şi studii, Bucureşti, Editura Minerva, 1974;
Anghel Dumbrăveanu, Das Geheimis der Orchidee/ Enigma orhideei, traducere în colaborare cu Irene Mokka, Timişoara, Editura Facla, 1976;
Corneliu Sturzu, An der Wegschreide das Gras. Gedichte, Cluj-Napoca, 1979;
Iacob Negruzzi, Jurnal, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980;
Kurt Kusenberg, Unde este Unchiul Bertram?, traducere în colaborare cu Anghel Dumbrăveanu, Bucureşti, Editura Univers, 1980;
Mihai Ursachi, Die Palme Talipot. Gedichte, Bucureşti, 1982;
Irene Mokka, Un cântec nesfârşit/ Ein endloses Lied, traducere în colaborare cu Anghel Dumbrăveanu, Bucureşti, Cartea Românească, 1983;
Ioan Flora, Die Donau — leicht ansteigend. Gedichte, Ludwigsburg, Pop- Verlag, 2004;
Grigore Cugler, Apunake, eine andere Welt/ Apunake, o altă lume, traducere, postfaţă, bibliografie, Ludwigsburg, Pop-Verlag.
Volume în colaborare:
Dicţionar al scriitorilor din Banat, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005.
 
Premii:
Premiul pentru traducere al Uniunii Scriitorilor din România (1979);
Premiul cultural al şvabilor dunăreni (1991);
Premiul de Excelenţă al revistei „Convorbiri literare”(2004).
 
Referinţe critice
În periodice:Corneliu Nistor, „Orizont”, nr. 14, 1977; Dan Mănucă, „România literară”, nr. 33, 1993; Lucian Vărşăndan, „Allgemeine Deutsche Zeitung”, 16 august, 2001; Jakob Laub, „Banater Post”, nr. 47, 2002; Wolfgang Gleich, „Der Donauschwabe”, nr. 52, 2002; Dan Mănucă, „Arcaşul”, Cernăuţi, nr. 5, 2004 ş.a.
 

În volume: Dulciu Morărescu, Personalităţi din alte ţări despre România, Bucureşti, Editura Paidea, 1997; Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein, 1992; Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, 2005; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005.