Get Adobe Flash player

GHERA, Ion

Printer-friendly versionPDF version

 

Născut la 15 iulie 1947, la Ohaba Mâtnic, judeţul Caraş-Severin.

 
Studii:
Liceul din Caransebeş
Facultatea de filologie a Universităţii de Vest Timişoara.
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor la şcolile generale din Zorile şi Ohaba Mâtnic.
Preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean
 
Colaborează la: „Tăt Banatu-i fruncea”, „Orizont”, „Urzica”, „Timpul”, „Semenicul”, „Redeşteptarea”, 
 
Volume publicate:
Cireşul păsăresc, versuri, Editura Dacia Nova, Lugoj, 2000
Spin alb, epigrame şi cugetări în versuri, Editura Dacia Nova, Lugoj, 1999
Ohaba Mâtnic îi inima mică, Editura Dacia Nova, Lugoj, 2000
Ţăran dă Ohaba Mâtnic, Editura Dacia Nova, Lugoj, 2003
Spin galben, Editura Nadrag, Lugoj, 2006
Lacrimi de pământ, Editura Nadrag, Lugoj, 2006
Setea de lumină, Editura Nadrag, Lugoj, 2007
Amprentele durerii, Editura Nadrag, Lugoj, 2008
Albavestire, Editura Nadrag, Lugoj, 2008
Epistole de la malul inimii. Editura Nadrag, Lugoj, 2009
 
Volume colective:
Săraşi bogaţ, versuri în grai bănăţean, Editura Dacia Nova, Lugoj, 1999
La Poşmândre, Editura Ionescu, Caransebeş, 1998
Antologia poeziei în grai bănăţean, Editura Dacia Nova, Lugoj, 1999
Nichifor Mihuţa şi urmaşii săi, Editura Ionescu, Caransebeş, 2001
Constelaţia Apostrof-Epigrame, Caransebeş, 2001
Poezie în grai bănăţean, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2009
 
Referinţe critice:
În volume:
Ştefan Pătruţ, Creatorii în grai bănăţean, condeierii plugari din Banat, personalităţi care scriu despre graiul bănăţean, Editura Dacia Nova, Lugoj, 2003
Constantin Toni Dîrţu, Personalităţi române şi faptele lor 1950-2000, Editura Pan Europe, Iaşi 2003