Get Adobe Flash player

În legătură cu situația scriitoarei HERTA MÜLLER

Printer-friendly versionPDF version

   În legătură cu situația scriitoarei Herta Müller, chestiune care, în ultimele zile, a stârnit valuri de interpretări și dezinformări penibile, sunt de reținut trei aspecte esențiale:

1. Herta Müller NU A FOST EXCLUSĂ din Uniunea Scriitorilor, ci doar SUSPENDATĂ, potrivit Art. 8.2. din Statutul USR, care prevede:

Art. 8 Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii:

2. să achite în fiecare an cotizaţia stabilită de Consiliul U.S.R. Dacă membrul U.S.R. nu-şi achită cotizaţia pe o perioadă de cel puţin un an, el e suspendat din drepturi, după cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere;

   În aceeași situație se află alți încă 11 (unsprezece) scriitori, membri ai Filialei Timișoara a USR, suspendați în condițiile menționate mai sus.

2. Herta Müller a fost suspendată nu pentru că nu și-a achitat cotizația în ultimul an,  ci pentru că NU ȘI-A ACHITAT NICIODATĂ COTIZAȚIA DE MEMBRU, deși, oficial, este membru al USR din 1990!

3. În mai multe rânduri, în luări de poziție oficiale, cât și neoficiale (chiar față de subsemnatul, în 1993-1994) Herta Müller a declarat că NU ESTE MEMBRĂ A USR și că NU A SOLICITAT NICIODATĂ SĂ FACĂ PARTE DIN ACEASTĂ ORGANIZAȚIE, ”comunistă și plină de securiști”, potrivit opiniilor domniei sale.   

   E important de știut că cererea și dosarul de primire ale domniei sale au fost recuperate și se află în arhiva Filialei Timișoara a USR!

   În legătură cu poziția afirmată de Herta Müller trebuie reținute urmăroarele:

1. La începutul anilor 80, după ce a debutat cu volumul  „Niederungen” - „Ținuturile joase”, apărut în 1982 și distins cu Premiul Comitetului Central UTC pentru debut (!), potrivit prevederilor Statutului USR din acea vreme, putea fi primită ca membru al USR. 

   Potrivit aceluiași Statut, în 1983, domnia sa și-a depus dosarul de primire la Filiala Timișoara a USR, alături de mai mulți colegi de etnie germană aflați în situații similare: Johann Lippet, William Totok, Richard Wagner, Horst Fassel, Rolf Bossert (decedat între timp). Cu câțiva ani înainte, fusese primit în USR și un alt coleg din același grup, scriitorul Horst Samson, care a fost oficial dat afară după emigrarea în Germania, la sfârșitul anilor 80, și a fost reprimit anul trecut, la solicitarea sa!  Spre bună pildă și cinstea domniei sale, acesta, și-a achitat de curând toate restanțele la cotizație, bucurându-se acum de drepturi depline ca membru al USR!

2. După 1985, după cum se știe, a fost sistată primirea de noi membri în USR. Cu toate acestea, Filiala a continuat să primească solicitările de primire ale tinerilor scriitori.

3. La începutul anului 1990, (în 10 ianuarie), la solicitarea noii conduceri a Uniunii Scriitorilor (Președinte Mircea Dinescu) TOATE solicitările (dosarele) de primire depuse în deceniul precedent care îndeplineau condițiile statutare au fost acceptate și validate de Consiliul Uniunii Scriitorilor, solicitanții devenind astfel, de drept, membri ai Uniunii Scriitorilor (deci, inclusiv, toți tinerii scriitori de etnie germană menționați mai sus)

4. Ulterior, mulți dintre ei au contactat Filiala, s-au integrat vieții literare, s-au manifestat potrivit statutului de membru al USR.

   Unii au renunțat, din motive strict personale, la acest statut: spre exemplu, în urmă cu doi ani, scriitorul Johann Lippet, după un schimb de corespondență cu Filiala, și-a prezentat motivat, cu decență și civilitate, demisia, care, firește, i-a fost acceptată, ca fiind un act unilateral de voință!

5. În pofida mai multor tentative de contactare directă, Filiala nu a reușit în nici un fel să aibă un dialog direct cu Herta Müller pentru a lămuri lucrurile. Dar la revenirile în țară ale domniei sale, am înțeles că poziția față de faptul că NU este membră a USR a rămas neschimbată.

   ESTE FOARTE IMPORTANT FAPTUL CĂ HERTA MÜLLER NU POATE FI DATĂ AFARĂ DIN UNIUNEA SCRIITORILOR DECÂT FIE PRIN PROPRIA VOINȚĂ A DOMNIEI SALE (demisie, ca în cazul Johann Lippet), FIE DACĂ ÎNCALCĂ GRAV STATUTUL USR, POTRIVIT PREVEDERILOR ACESTUIA:

Art. 9 Calitatea de membru U.S.R. încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a demisiei, formulată în scris şi înregistrată la Secretariatul U.S.R. Dacă un membru demisionat din U.S.R. doreşte să redevină membru al U.S.R., el va urma procedurile obişnuite de primire în U.S.R.;

b) prin excludere, pentru încălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale şi de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, care funcţionează conform Regulamentului propriu.

  Herta Müller nu se află în niciuna dintre aceste situații! 

   Pe de altă parte, firește, niciunul dintre membrii Uniunii Scriitorilor, indiferent de valoare, poziție etc., nu poate fi tratat preferențial și nici nu poate beneficia de privilegii speciale față de ceilalți colegi!

   Este o chestiune de principiu!

MARIAN ODANGIU

Referent literar Filiala Timișoara a

Uniunii Scriitorilor din România