Get Adobe Flash player

SZABO, Vasile-Lucian

Printer-friendly versionPDF version
 
Lucian-Vasile SzaboProzator,  critic  literar, eseist,  editor.
Născut la 25  mai 1965,  Comuna Someş-Uileac (azi oraş Ulmeni) Maramureş.  
 
Studii:  Facultatea de Litere Timişoara, doctor în filologi
 
Profesii şi locuri de muncă / Afilieri:  
 
1985 – Inspectoratul Silvic Timiş - silvicultor
1986-1990 – Casa Universitarilor Timişoara – şef de unitate
1990-1996 – Ziarul Timişoara – redactor şef şi redactor şef adjunct
1996-1997 – Daphne SRL – director
1997- 2012 – publicaţiile Agenda şi Agenda zilei – redactor şef, redactor şef adjunct, secretar general de redacţie
2012 – prezent – Universitatea de Vest din Timişoara, lector univ. la Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Membru al Uniiunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei Române de Istoria Presei, preşedinte al clubului de literatură SF Helion Timişoara
 
Premii literare / Distincţii:
 
Colaborări  la  periodice:  România literară, Orizont, Convorbiri literare, Arca, Oglinda literară, Transilvania, Helion, Paradox, Biblioteca Nova
 
Volume publicate:
 
Libertate şi comunicare în lumea presei, Ed. Amarcord, Timişoara, 1999;
Seninul cerului de sticlă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000;
Arta de a muri pe timp de pace, Ed. Bastion, Timişoara, 2008;
Jurnalişti, eroi, terorişti, Ed. Partoş, Timişoara, 2009;
Tradiţii şi credinţe de Paşti, Editura Bastion, Timişoara, 2009;
Mass-media, represiune şi libertate, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2010;
O revoluţie, un memorial, Ed. Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2010;
Capcane ale comunicării. Putere şi puteri în mass-media, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2011;
Roze de Timişoara. Pagini din istoria trandafirilor în Banat (în colaborare cu Vasile Ciupa), Ed. Artpress, Timişoara, 2011;
Născuţi în lanţuri, Ed. Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2011;
Un alt Slavici. O geografie publicistică după gratii,  Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2012;
Complexul Slavici, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2013.
 
Traduceri:
 
Charles Dickens – Poveste de Crăciun (cu pseudonimul Vasile Galea), Ed. Bastion, Timişoara, 2009.
 
Antologii / Ediţii îngrijite de
 
Fantome. Zece bijuterii fantastice scrise de autori români (editor), Ed. Bastion, Timişoara, 2008
 Atentat împotriva Revoluţiei române (coordonator şi contributor), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010
Decembrie, stare de urgenţă (coordonator), Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2011
 
Referinţe critice:
 
În volume:
 
Cătălin Badea-Gheracostea, Alternative critice, Ed. Millennium Books, Satu Mare, 2011; Cătălin Badea-Gheracostea, Short (Hi) Story of Rumanian Speculative Fiction, Ed. Media-Tech, Iaşi, 2012; Valerică Dabu, Dreptul comunicării sociale, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David” Ogilvy”, SNSPA, Bucureşti, 2008; Michael Haulică, Nici Torquemada..., Ed. Millennium Books, Satu Mare, 2011; Silvia Krieb Stoian, Mijloace lingvistice de exprimare a aproximării în presa scrisă, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Editura Universităţii Bucureşti, 2003; Mircea Opriţă, Istoria Anticipaţiei româneşti, Ed. Feed Back, Iaşi, 2007: Mircea Opriţă, Cronici de familie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; Raffaella Padalino, Romania: vero pluralismo? în Maria Lombardo (ed.), Giornali d’Europa, Catania, 2009; Cornel Robu, Scriitori români de science-fiction, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; Cornel Robu, Teoria pierde omenia/Theory kills sumpathy, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; Cornel Ungureanu, Prefaţă la Lucian-Vasile Szabo, Seninul cerului de sticlă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000; Rodica Zafiu, Diversitatea stilistică în româna actuală, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2001.
 
J. Clute and P. Nichols (ed.), SFE. The Encyclopedia, www.sf-encyclopedia.com/entry/romania sau www.sf-encyclopedia.com/category/authors/author