Get Adobe Flash player

BANCIU, Paul-Eugen

Printer-friendly versionPDF version
 
Prozator, eseist, scenarist, critic de artă.
Născut la 30 noiembrie 1943, Botoşani.
 
Studii:
Şcoala generală la Alba-Iulia
Liceul „Mihai Viteazul” Alba Iulia şi Hunedoara.
Facultatea de Arte Plastice a Universităţii din Timişoara (1964)
Facultatea de Filozofie a Universităţii „Babeş- Bolyai” din Cluj-Napoca (1974).
 
Profesii:
Inspector la Inspectoratul pentru Cultură al regiunii Hunedoara (1964–1968),
Redactor, şef de secţie culturală,
Secretar general de redacţie al ziarului „Unirea” din Alba Iulia (1968–1972),
Redactor principal şi şef de secţie la revista „Orizont” din Timişoara (1972–până în prezent).
Actualmente este director al Bibliotecii Judeţene Timiş
Din 1992. P.E.B. este membru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, membru al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, Membru al Uniunii Ziariştilor România, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din România, membru ACIN.
 
Colaborează la: „Orizont”, „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Tribuna”, „România literară”, „Orient Latin”, „Cuvânt Românesc”, „Transilvania”, „Vatra”, „Familia”, „Anotimpuri literare”, „Timpul”, „Semenicul”, „Oglady” (Novi-Sad, Serbia), „Signum” (Dresda, Germania), „Lumina” (Novi- Sad, Serbia), Radio Bucureşti, Radio Europa Nova, Televiziunea Naţională, Televiziunea Timişoara, Televiziunea Analog, Televiziunea TVT’89, Televiziunea Europa Nova etc.
 
Volume tipărite:
Casa Ursei Mari, roman, Cluj- Napoca, Editura Dacia, 1978;
Reciful, roman, Timişoara, Editura Facla, 1979;
Sărbătorile, roman, Bucureşti, Editura Albatros, 1981;
Zigguratul, roman Bucureşti, Cartea Românească, 1982;
Muflonul, vol. I, roman, Timişoara, Editura Facla, 1986;
Muflonul, vol. II, roman, Timişoara, Editura Facla, 1989;
Casa de pânză, roman, Timişoara, Editura Excelsior, 1995;
Demonul discret, roman, Timişoara, Editura Excelsior, 1996;
Noaptea strigoilor (Martorul), roman, Timişoara, Editura Amarcord, 1996;
Picătura de cucută, eseuri, Iaşi, Editura Institutul European, 1997;
Remora (Jucătorul), roman, Timişoara, Editura Augusta, 1998;
O călătorie cu aero-planul pe deasupra muntelui erodat, proză scurtă, Timişoara, Editura Mari-neasa, 1999;
 Marii fericiţi (Proorocul), roman, Bucureşti, Editura Du Style, 2000;
Infinitul rău, eseuri, Timişoara, Editura Anthropos, 2001;
Grădina lui Epicur, eseuri, Timişoara, Editura Anthropos, 2003;
Somonul roşu (Omul), roman, Timişoara, Editura Hestia, 2004,
Luna neagră (Lucife-ricul), roman, Timişoara, Editura Hestia, 2005;
Exerciţii de exil interior, eseuri, Timişoara, Editura Anthropos, 2006.
Volume colective:
Ion Andreescu, II, apărut sub îngrijirea criticului de artă Radu Bogdan, Bucureşti, Editura Academiei, 1982;
Helicon. Antologie SF, Timişoara, Editura Facla, 1987;
Scriitori la frontieră, Novi Sad, Editura AB Print, 1999;
Timişoara între paradigmă şi parabolă, Timişoara, Editura Excelsior, 2001;
Teremia Mare — realitate şi semn plastic, Timişoara, Editura Cosmopolitan Art, 2004; Aurel Gheorghe Ardeleanu — sculptura, portretul o lume, Timişoara, Editura Clithenima Construct, 2005.
 
Scenarii de film:
Femeia din Ursa Mare (1982),
Varătârzie (1988),
Casa de pânză (1995),
Remora (1996).
 
Filme pentruteleviziune:
Pădurenii,
Mirajul câmpiei etc.
 
Premii literare:
Premiul pentruproză al Uniunii Scriitorilor pentru debut pe anul 1978,
Premiul AsociaţieiScriitorilor din Timişoara pe anul 1981,
Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul1982,
Premiul Ministerului Culturii pe anul 1986,
Premiul Uniunii Scriitorilor,Filiala Timişoara pe anul 1995,
Premiul pentru proză al Salonului de Carte Iaşi,1998,
Premiul pentru proză al Salonului de Carte Timişoara, 1998,
Premiulpentru proză al Uniunii Scriitorilor, Filiala Timişoara, 1999,
Premiul „ProCultura” al Consiliului Judeţean Timiş, 2003,
Diploma de excelenţă a Direcţieipentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Timiş 2003,
Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, 2005, Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, 2006.
 
Ordine şi medalii:
Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler.
 
Referinţe critice
În volume: Literatura română: Dicţionar cronologic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979; Dumitru Radu Popescu, Galaxia Grama, Bucureşti, Cartea Româ-nească, 1984; Marian Odangiu, Romanul politic, Timişoara, Editura Facla, 1984; Laurenţiu Ulici, Prima verba, III, Timişoara, Editura de Vest, 1991; Mircea Opriţa, Anticipaţia românească, Un capitol de istorie literară, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994; Alexandru Ruja, Parte din întreg, I, Timişoara, Editura de Vest, 1994; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995; Lautenţiu Ulici, Literatura română contemporană, I.
Promoţia 70, Bucureşti, Editura Eminescu, 1995; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Ion Hangiu, Dicţionarul revistelor literare româneşti (1790–1990), Bucureşti, EdituraFundaţiei Culturale Române, 1996; Anton Cosma, Romanul românesc contemporan, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998;Gheorghe Perian, Pagini de critică şi istorie literară, Târgu Mureş, EdituraArdealul, 1999; Dorin Murariu, Provincie şi valoare, Timişoara, Editura
Eubeea, 1999; Robert Şerban, Piper pe limbă, Timişoara, Editura Brumar, 1999; Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Timişoara, Editura Excelsior, 1999; Dicţionar SF, Bucureşti, Editura Nemira, 1999; Mariana Cernicova Bucă, Mass media timişoreană postdecembristă, Timişoara, Editura Augusta, 2000; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Dicţionarul scriitorilor şi lingviştilor timişoreni, Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Silvia Lazarovici, Dicţionarul scriitorilor botoşăneni (1945–2000), Botoşani, Editura Geea, 2000; Dumitru Micu, Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura Saeculum, 2000; American Biographical Institute Inc., The International Directory of Distinguished Leadership, Raleigh, North Carolina, 2000; Marian Popa, Istoria literaturii de azi pe mâine, Bucureşti, Editura Fundaţiei „Lucea-fărul”, 2001; Vasile, Geo, Proza românească între milenii (Dicţionar de autori), Bucureşti, Casa de Editură „Odeon”, 2001; George Dinu, De n-aş muri ne-am iubi, Timişoara, Editura Mirton, 2001; Marius Sârbu, Simion Teodorescu, Scriitori lugojeni, Timişoara, Editura Marineasa, 2002; Who’s Who în România, Bucureşti, 2002; Rodica Oprean, Flux continuu, Timişoara, Editura Augusta, 2002; The Contemporary Who’s Who, American Bibliographical Institute Inc., Raleigh,
USA, 2001, 2002, 2003; Grid Modocea, Dicţionarul cinematografic al literaturii române, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003; Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. VI, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004; Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, vol. I,Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004; Ildico Achimescu, Ca sticla, zidul, Timişoara, Editura Augusta, 2004; Mircea Şerbănescu, Timişoara, memorie literară, vol. II, Timişoara, Editura Augusta, 2004; Mariana Brandl-
Gherga, Frontiera jurnalistică a regiunii, Timişoara, Editura Marineasa, 2004; Dicţionar ilustrat al scriitorilor români, A–C, Academia Populară Mihai Marcu, Craiova, Editura Amicul Casei, 2005; Cristian Ghinea, Clipa magică, Lugoj, Editura Dacia Europa Nova, 2005; Ion Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1790–2000), Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2004; Ion Istrate, Ion Milea, Doina Modola, Augustin Pop, Mircea Popa, Aurel Sasu, Elena Stan, Valentin Taşcu, Dicţionar cronologic al romanului românesc, Bucureşti, Editura Academiei, 2004; Dicţionar al scriitorilor din Banat,
coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al scriitorilor români, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006; Ion Rotaru, O istorie a lite-raturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Editura Daco-Română, 2006; Alexandru Ruja, Printre cărţi, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006; Mihai Marcu, Istoria controversată a literaturii române 1945–2005, Craiova, Editura Socrate, 2007, Enciclopedia personalităţilor din România, Hübner, Who is who (Zürich) Elveţia, 2006, 2007.
 
În periodice: Laurenţiu Ulici, „România literară”, nr. 11, 1979; Nicolae Manolescu, „România literară”, nr. 27, 1979; Cornel Ungureanu, „Orizont”, nr. 52, 1987; Ioan Holban, „Cronica”, nr. 20, 1989; Cornel Moraru, „Vatra”, nr. 5, 1986; Geo Vasile, „Luceafărul”, Nr. 39, 1998; Ion Simuţ, „Familia”, nr. 10, octombrie 1998; Gabriela Glăvan, „Orizont”, nr. 2, 2001; Constantin Dram, „Convorbiri literare”, nr. 12, 2005; Dana Nicoleta Popescu, „Orizont”, nr. 9, 2006.