Get Adobe Flash player

BRÎNZEU, Pia

Printer-friendly versionPDF version

 

Eseist, critic literar.
Născută la 9 noiembrie 1948, Timişoara.
 
Studii:
Liceul nr. 10 (acum „Colegiul Bănăţean”) din Timişoara (1955–1966)
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara, secţia engleză-română (1971). În Doctor în filologie (anglistică).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor la Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara.
Şefa Catedrei de Limbă şi Literatură Engleză a Universităţii de Vest din Timişoara Director al programului „Socrates”
Prorector al Universităţii de Vest din Timişoara 
Redactor al revistei „Caiet de Semiotică”,
Co-redactor al revistei „British and American Studies”
 
Membră:
European Society for the Study of Enghish, International Shakespeare Association, International Association of Semiotics,
Austrian Association of Semiotics,
Societatea de Ştiinţe Filologice,
Societatea Română de Studii Anglistice şi Americanistice,
Societatea Română de Studii asupra Secolului al XVIII-lea,
Societatea Română de Literatură Comparată.
Asociaţia România – Israel.
A fost invitată să predea cursuri de semiotică şi lingvistică la Universitatea din Urbino (1995).
A ţinut conferinţe la University of Georgia, Athens, S.U.A. (1998).
A câştigat prin concurs un contract pe doi ani (1993–1995) cu Universitatea Central-Europeană pentru redactarea proiectului Labyrinths in Europe: Essays in Contemporary British and Romanian Fiction.
A participat la simpozioane şi congrese internaţionale de anglistică şi semiotică desfăşurate la: Viena, Budapesta, Passau, Haga, Monaco, Graz, Innsbruck, Tübingen, Urbino, Mexico, Karlsruhe etc.
 
Colaborează la:„Orizont”, „România literară”, „Degres” (Bruxelles), „Poetics” (North Holland), „Semiotic Studies” (Viena), „Zeitschrift für Semiotik” (Tübingen), Radio Timişoara etc. P. B. a vernisat numeroase expoziţii la galeriile: Triade, Helios, Galeria 29 şi a organizat casa memorială Dr. Karl Diel din Jimbolia.
 
Volume publicate:
Check Your English, Timişoara, Editura Hestia, 1992;
Zile şi semne, Timişoara, Editura Excelsior, 1994;
Armura de sticlă, Timişoara, Editura Excelsior, 1995;
The Protean Novelists, The Spirit of Europe in Contemporary Britsch and Romanian Fiction, Timişoara, Editura Mirton, 1995;
Corridors of Mirrors, Timişoara, Editura Amarcord, 1997; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, University Press of America, 2000.
 
Cărţi scrise în colaborare:
Semiotica matematică a artelor vizuale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982;
Lecţii de literatură engleză şi americană, Bucureşti, Editura Teora, 1993;
Exerciţii de limba şi literatura engleză pentru bacalaureat şi admitere, Timişoara, Editura Amarcord, 1995;
Instant English, Iaşi, Editura Polirom, 2004.
Actualitatea paradigmei Brâncuşi, Timişoara, Editura Triade, 2004; Otilia Hedeşan, Folclorul. Ce facem cu el? Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2001.
 
Referinţe critice
În periodice:Cornel Ungureanu, „Orizont”, nr. 8, 1994; Adriana Babeţi, „Orizont”, nr. 5, 1995; Nicolae Prelipceanu, „România liberă”, 13 sept. 2005; Ileana Oancea, „Caiet de semiotică”, nr. 11, 1995; Felicia Antip, „România literară”, 17–23 iulie, 1996; Mircea Mihăieş, „Cuvântul”, nr. 4, 1998; Vasile Popovici, „Luceafărul”, nr. 26, 1998; Monica Spiridon, „România literară”, nr. 29, 1998; Andreea Deciu, „Vineri”, supliment al revistei „Dilema”, nr. 6, 1998; Dana Chetrinescu, „Renaş-terea Bănăţeană. Paralela 45”, 28 aprilie, 1998; N. Sălcudeanu, „Vatra”, nr. 11, 1999 ş.a.
 
În volume: A. Helbo, Semiologie de la reprezentation, Paris, PUF, 1975; Solomon Marcus, Cahier roumaine d’études litteraires,2, 1975; Mircea Maliţa, Sisteme în ştiinţele sociale, Bucureşti, Editura Academiei, 1977; J.Wiswanathan, Poétique,Paris, Seuil, 1988; E. Mihăilă, Textul poetic,Bucureşti, Editura Eminescu, 1995; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni,Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Aquilina Birăescu, Diana Zarie, Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; C. Andraş, România şi imaginile ei în literatura de călătorie britanică,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003; Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004; Dicţional al scriitorilor din Banat,coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005.