Get Adobe Flash player

GHEORGHIU, Dana

Printer-friendly versionPDF version
Dana Gheorghiu
Pseudonim literar: Dana Gheorghiu.
Prozatoare. 
Data şi locul naşterii: 25 iulie 1949.
Studii: 
Liceul nr. 5, Timişoara;
Facultatea de Filologie din Timişoara, secţia română-franceză, promoţia 1972.
Profesii şi locuri de muncă: 
Ziaristă la cotidianul „Viitorul“ din Drobeta Turnu–Severin (1972–1975);
Referent la Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara (1975–2008).
Anul debutului în literatură: 
A debutat publicistic în 1984, Revista „Orizont“, cu proza Emma-tante.
Anul debutului editorial: 
Volumul Gustul livezii, proză scurtă (volum colectiv), Editura „Facla“, Timişoara, 1985.
Anul primirii în Uniunea Scriitorilor: 2008.
Colaborări la revistele: „Orizont“, „Orient latin“, „Forum studenţesc“, „Luceafărul“, „Arhipelag“, „Semenicul“, „Banat“, „Algoritm literar“, „Gând românesc“, „Sintagme literare“ ş.a.; realizatoare a emisiunii „Interferenţe culturale“ (1995–1997), în cadrul Studioului de radio „Europa Nova“, Timişoara.
 
Volume de autor publicate:
Gustul livezii (volum colectiv de debut), Editura „Facla“, Timişoara, 1985;
Întoarsă, clepsidra (proză scurtă), Editura „Facla“, Timişoara, 1988;
Maja desnuda (roman), Editura „Amarcord“, Timişoara, 1997;
Die Fabrukler (Povestiri din Fabric), Editura „Marineasa“, Timişoara, 2007;
Pesta (roman), Editura „Brumar“, Timişoara, 2009;
Toamna, când se bat nucii (roman), Editura „Proema“, Baia Mare, 2013.
 Volume de autor publicate la edituri on line:
În cadrul Bibliotecii „Banaterra“, secţiunea „Cărţi integrale pe Banaterra”:
Die Fabrukler (Povestiri din Fabric), Editura „Marineasa“, Timişoara, 2007;
Pesta (roman), Editura „Brumar“, Timişoara, 2009;
Toamna, când se bat nucii (roman), Editura „Proema“, Baia Mare, 2013.
 
Prezenţa în antologii: 
„Crinul“, cofetărie pentru doamne, Prozatoare timişorene contemporane, Editura „Eubeea“, Timişoara, 1997, pg. 158–177; Ovidiu Pecican, Antologia prozei scurte transilvane actuale, vol. III, Editura „Limes“, Cluj-Napoca, 2011, pg. 105–118; Pagini despre Banat, Editura „Marineasa“, Timişoara, 2011, pg. 213–218, volum apărut sub egida Bibliotecii Judeţene Timiş; Despre iubire...Clubul de la Timişoara, Editura „Ecou Transilvan“, Cluj-Napoca, 2016, pg. 170–192. 
 
Traduceri în limba română din autori străini: 
Michel Foucault, Boala mentală şi psihologia, Editura „Amarcord“, Timişoara, 2000; Didier Nordon (sub direcţia), Plictiseala — melancolie fecundă (împreună cu Lizuca Ciobanu), Editura „Amarcord“, Timişoara, 2001.
 
Premii: 
Premiu pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara şi al revistei „Orizont“, 1988; 
Premiu pentru proză, pe anul 2009, acordat de Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor. 
 
Referinţe critice în volume: 
Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Editura „Amarcord“, Timişoara, 1996, pg. 68–69; Biblioteca Judeţeană Timiş, Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945–1999), Dicţionar bibliografic, Editura „Marineasa“, Timişoara, 2000, pg. 99–100; Scriitori români din anii ’80–’90, Dicţionar bio-bibliografic, volumul II, G–O, Editura „Paralela 45“, Piteşti, (coordonator : Ion Bogdan Lefter), 2001, pg. 20–21; Alexandru Ruja, Parte din întreg, capitolul Proza feminină, romanul familiei, Editura „Excelsior“, Timişoara, 1999, pg. 73–75; Ironim Muntean, Meteorologia lecturii, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2010, capitolele Geografie subiectivă, pg. 52-55, şi Istorii subiective, pg. 56-62; Cristian Ghinea, „Pesta“ Danei Gheorghiu — cartea nebunilor înţelepţi, în volumul Pasajul discret, Eseuri critice, Editura „Antrhopos“, Timişoara, 2011, pg. 119–124; Constantin Buiciuc, Dana Gheorghiu, Pesta, în volumul Oglinda lui Narcis, vol. II, Editura „Marineasa“, Timişoara, 2011, pg. 98–101; Ironim Muntean, O radiografie a feminităţii, în volumul Exerciţii de înţelegere, Editura „Unirea“, Alba Iulia, 2012, pg. 132; Ion Marin Almăjan, Die Fabrukler, în volumul „România cu pistolul la tâmplă“, pg. 180–182, Editura „David Press Print“, Timişoara, 2013; Emilian Marcu, Vitrina cărţilor, Editura „Pim“, Iaşi, 2013, pg. 279–281; Ironim Muntean, Dana Gheorghiu, O radiografie a eternului feminin, în volumul Romanul feminin românesc, Editura „TipoMoldova“, Iaşi, 2013, pg. 61–72; Ironim Muntean, Drumul crucii, în volumul Cărţi cu autograf, Editura „ALTIP“, Alba Iulia, 2015, pg. 22–27; Academia Română, Filiala Timişoara, Enciclopedia Banatului, Editura „David Press Print“, Timişoara, 2015, pg. 308.
 
Referinţe critice în presă: 
 Sanda Cordoş, Gustul începutului, revista „Echinox“, anul XVII, nr. 9–10, 1985; Nicolae Georgescu, Gustul livezii, revista „Luceafărul“, 1985; Z. Cârgulea, Feţele realităţii, revista „Luceafărul“, 26 (1250), 28 iunie, 1986; Marian Odangiu, Exerciţii de stil, revista „Orizont“, 43 (430), 28 octombrie, 1988; Adrian Dinu Rachieru, Întoarsă, clepsidra, revista „Astra“, 12, 1989; Alexandru Ruja, Maja desnuda, „Paralela 45“, Supliment de cultură al ziarului „Renaşterea bănăţeană“, 17 iunie, 1997; I. Funeriu, O terapie prin cuvânt, revista „Orient latin“, nr.12, iulie, 1997; Miruna Mureşan, Maja desnuda, revista „Universul cărţii“, nr. 6 (90), iunie, 1998; Gligor Haşa, Maja desnuda sau romanul feminist total, revista „Arhipelag“, nr. 1, 1998; Ion Arieşanu, Cuvânt pentru douăsprezece doamne, revista „Orient latin“, anul V, nr. 13, 1998; Dana Gheorghiu, Maja desnuda, revista „Literatorul“, anul VII, 30–40, 26 septembrie–10 octombrie, 1997; Romul Munteanu, Maja desnuda, revista „Luceafărul“, nr. 8 (398), 3 martie, 1999; Gheorghe Truţă, Maja desnuda, revista „Ramuri“, 7–8 (997–998), iulie–august, 1999; Gheorghe Schwartz, Provincia din noi, revista „Arca“, numerele 4–5–6, iunie, 2007; Ion Marin Almăjan, Dana Gheorghiu, Die Fabrukler, revista „Vip în Banat“, ediţie electronică, 6 mai 2007; Gheorghe Truţă, Povestiri din Fabric, revista „Ramuri“ nr. 6, 2007; Emilian Marcu, Dana Gheorghiu, Die Fabrukler (Povestiri din Fabric), revista „Convorbiri literare“, iunie 2007, nr. 6; Ovidiu Pecican, Neobalzacianismul bănăţean, revista „Tribuna“, anul VI, 1–15 august 2007; Ionel Funeriu, „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris !“, revista „Orient latin“, nr. 4 (55), 2007; Maria Bologa, O legendă urbană : Die Fabrukler, revista „Banat“, nr. 8, (44), august, 2007; Gligor Haşa, Dana Gheorghiu, Die Fabrukler, (Biografia unui cartier), revista „Ardealul literar“, nr. 3–4 (35–36), 2007; Radu Ciobanu, Dana Gheorghiu, Die Fabrukler (rubrica „Lecturi şi privelişti“), revista „Reflex“, 1/6, 2008; Adrian Dinu Rachieru, Despre "Pesta“ şi nu numai, revista "Orient latin“, nr. 2–3–4, 2009; Radu Ciobanu, Întoarceri în timp, revista "Orizont“, nr. 11, 2009; Constantin Buiciuc, Dana Gheorghiu, Pesta, revista "Banat“, nr. 12, 2009; Gheorghe Mocuţa, Dana Gheorghiu : un roman în spiritul Timişoarei, revista „Arca“, nr. 4–5–6, 2010; Gheorghe Truţă, Modern, suplu…dar până unde ?, revista „Plumb“, anul V, nr. 41, 2010; Cristian Ghinea, „Pesta“ Danei Gheorghiu — cartea nebunilor înţelepţi, revista „Banat“, nr. 11, 2010; Radu Ciobanu, Cronica unei izbânzi, revista „Orizont“, nr. 1 (1576), 2014; Ironim Munteanu, Drumul crucii, revista „Gând românesc“, pg. 34–37, anul VIII, nr. 1 (69), mai, 2014; Adrian Dinu Rachieru, Pactul autoficţional, revista „Cultura“, anul X, nr. 24 (522), 2015; Maria Bologa, Toamna, când se bat nucii — un act secund al memoriei, revista „Actualitatea literară“, nr 52, anul VI, octombrire 2015; Gheorghe Truţă, O arcă a speranţei, Revista „Argeş“, anul XV (L), nr. 10 (400), octombrie, 2015.