Get Adobe Flash player

LICĂ, Doina

Printer-friendly versionPDF version
 
Traducătoare.
Născută la17 noiembrie 1958, Timişoara
 
Studii :
Şcoala generală nr. 7, Timişoara (1965–1973) 
Liceul C. Diaconovici Loga, Timişoara (1973–1977) 
Universitatea din Timişoara – Facultatea de Filologie Secţia Franceză–Engleză (1977–1981) 
Atestat de traducător (engleză şi franceză) (1983)
Stagiu de perfecţionare la Biblioteca Congresului şi la Biblioteca Galeriei Naţionale de Artă din Washington, D.C. (bursă oferită de Fundaţia Soros)
 
Profesii şi locuri de muncă:
Traducător/interpret la Fabrica de Frigidere Găeşti
Traducător la Întreprinderea de Construcţii de Maşini Reşiţa
Traducător/interpret la Întreprinderea de Mecanică Agricolă şi Industrie Alimentară Timişoara
Bibliotecar la Biblioteca Filialei Timişoara a  Academiei Române
Redactor–şef la Editura Amarcord Timişoara
Bibliotecar achiziţii carte la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran“ Timişoara
 
Volume publicate (traduceri)
Jean-Bernard Pouy, L’homme à l’oreille croquée, roman, Gallimard, Paris, 1987 / Jean-Bernard Pouy, Omul cu urechea sfîrtecată, roman, Editura Antib, Timişoara, 1993,
Encyclopédie des mystiques (sous la direction de Marie-Madeleine Davy), Éditions Robert Laffont, Paris, 1972 / Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice (cinci capitole din vol. II), Editura Amarcord, Timişoara, 1998, 436 p.
Georges Balandier, Anthropologie politique, Quadrige/Presses Universitaires de France, Paris, 1995  / Georges Balandier, Antropologie politică, Editura Amarcord, Timişoara, 1998, 242 p.
Pierre-Yves Duchemin, L’Art d’informatiser une bibliothèque. Guide pratique, Éditions du Cercle de la Librairie, Paris, 1996 / Pierre-Yves Duchemin, Arta informatizării unei biblioteci. Ghid practic, Editura Amarcord, Timişoara, 1998 (tradusă împreună cu Beatrice Stanciu şi Gabriel Zănescu)
Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, Éditions Arléa, Paris, 1995 /Tzvetan Todorov, Abuzurile memoriei, Editura Amarcord, Timişoara, 1999, 62 p.
Philippe Schuwer, Traité pratique d’édition, Éditions du Cercle de la Librairie, Paris, 1996 / Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999 (tradusă împreună cu Beatrice Stanciu).
Jean Vertemont, Dictionnaire des mythologies indo–européennes, Editions Faits et Documents, Paris, 1997 / Dicţionar al mitologiilor indo–europene, Editura Amarcord, Timişoara, 2000 (tradusă împreună cu Lucian Pricop)
David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, P.U.F., Paris, 1990  / David Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, Editura Amarcord, Timişoara, 2002
Philippe Moreau Defarges, Les Institutions européennes, 6e édition, Dalloz, Paris, 2002 / Philippe Moreau Defarges, Instituţiile europene, Editura Amarcord, Timişoara, 2002 (tradusă împreună cu Ovidiu Pecican)
Guy Casaril, Rabbi Siméon bar Yochaï et la Cabbale, Editions du Seuil, Paris, 1961 / Guy Casaril, Cabala şi Rabi Şimon ben Iohai, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004
André Tubeuf, Mozart. Chemins et chants, Editions Actes Sud, Paris, 2005  / André Tubeuf, Mozart. Drumuri şi cânturi, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006
Handbook for Journalists of Central and Eastern Europe, ed. Malcolm F. Mallette, World Press Freedom Committee, 1990  / Manual pentru ziariştii din Europa Centrală şi de Est, World Press Freedom Committee, Asociaţia Ziariştilor Români, Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, 1992 (tradusă împreună cu Irina Horea), 206 p.
Agnes Heller, Ferenc Fehér, From Yalta to Glasnost : The Dismantling of Stalin’s Empire, Basil Blackwell, 1990 / Agnes Heller, Ferenc Fehér, De la Yalta la glasnost. Dezmembrarea imperiului lui Stalin, Editura de Vest, Timişoara, 1993
Peter Brown, The Cult of the Saints : Its Rise and Function in Latin Christianity, University of Chicago Press, 1981 / Peter Brown, Cultul sfinţilor. Apariţia şi rolul său în creştinismul latin, Central European University Press, Editura Amarcord, Timişoara, 1996
Alexandru Cuţara, Timişoara. Monografie artistică, Editura Amarcord, Timişoara, 1999 (traducerea variantei engleze din ediţia franceză–engleză), 116 p.
Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics, Blackwell, 1995 / Zygmunt Bauman, Etica postmodernă, Editura Amarcord, Timişoara, 2000
Edward W. Said, Orientalism, Penguin Books, 1995 / Edward W. Said, Orientalism, Editura Amarcord, Timişoara, 2001 (tradusă împreună cu Ana Andreescu)
Thomas de Quincey, The Last Days of Immanuel Kant, The Project Gutenberg EBook /Thomas de Quincey, Ultimele zile ale lui Immanuel Kant, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006
Tom Holland, Rubicon : The Triumph and Tragedy of the Roman Republic, Abacus, 2004 / Tom Holland, Rubicon. Triumful şi tragedia Romei Republicane, Editura ALL, Bucureşti, 2007
Bryan Ward-Perkins, The Fall of Rome and the End of Civilization, Oxford University Press, 2005 / Bryan Ward-Perkins, Căderea Romei şi sfârşitul civilizaţiei, Editura ALL, Bucureşti, 2008
Gwyn Morgan, 69 A. D. : The Year of Four Emperors, Oxford University Press, 2007 / Gwyn Morgan, 69 A. D. Anul celor patru împăraţi, Editura All, în curs de apariţie (2010)
Christopher H. Gibbs, The Life of Schubert, Cambridge University Press, 2000 / Christopher H. Gibbs, Viaţa lui Schubert, Editura Humanitas, Bucureşti, în curs de apariţie
H. C. Robbins Landon, 1791 : Mozart’s Last Year, Thames & Hudson, 1999 / H. C. Robbins Landon, 1791. Ultimul an al lui Mozart, Editura Humanitas, în curs de apariţie
Thomas Lindsley Bradford, The Life and Letters of dr. Samuel Hahnemann, B. Jain Publishers, 2004 / Thomas Lindsley BradfordViaţa şi scrisorile doctorului Samuel Hahnemann, în curs de apariţie
 
Referinţe critice:
În periodice:  Andreea Deciu, Pildele amintirii, în „România literară“, 16-22 iunie 1999, Mircea Anghelescu, Orientalism, în „Observator cultural“, nr. 87,  23.10-29.10.2001,  Emisiune la Radio România Cultural despre cartea Edward Said, Orientalism,
cu Constantin Aslam, 2001, Emisiunea „Dialog spiritual“ la TVR Timişoara despre întreaga activitate de traduceri, cu Claudiu T. Arieşan, 2007