Get Adobe Flash player

CONSTANTINOVICI, Simona Diana

Printer-friendly versionPDF version
 
Născută la 27 ianuarie 1968, Ciacova, judeţul Timiş, România.
 
Studii:
Şcoala generală nr. 25, Timişoara (1974 – 1982)
Liceul de Matematică şi Fizică nr. 1 din Timişoara (1982 – 1986)
Universitatea din Timişoara, Facultatea de Filologie, secţia română-franceză
Bursieră a Guvernului Francez. DEA la Universitatea din Burgundia, Facultatea de Litere şi Filozofie, secţiunea Literatură franceză şi comparată
Doctorat în pregătire la Universitatea din Burgundia
Doctor în filologie     
      
Profesii şi locuri de muncă:
Preparator universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de limba română (1990 – 1994)
Asistent universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de limba română (1994 - 1999).
Lector universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de limba română (1999 - 2006).
Conferenţiar universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de limba română (2006 - 2010).
 
Membră:
Preşedintă şi animatoare a Cercului literar "Pavel Dan" din Centrul Universitar Timişoara.
1987 - 1990:
Membră a Cercului de Semiotică, Universitatea din Timişoara.
Membră a Atelierului literar Ariergarda, condus de scriitorii timişoreni Daniel Vighi, Viorel Marineasa şi Lucian Petrescu.
Membră a Société de Linguistique romane.
Membru fondator al Societăţii Tinerilor Universitari din România (STUR). Membră în comitetul director al STUR.
Membru în Espace Francophone pour la Recherche et le Developpement
Membru în Agence Universitaire de la Francophonie (Réseau de chercheurs Lexicologie, terminologie, traduction)
 
Colaborează la: "Caietele Eminescu", Iaşi,."Orizont", "Forum studenţesc", "Gazeta de Vest",
"Şcoala Mehedinţiului", "Ariergarda", „Rostirea românească”, an V, 10-11-12, 1999, „Paralela
45”, „Reflex”,  „Orient latin”, „Almăjana” etc.
 
Volume publicate (beletristică):
Casa cu tăceri de toate mărimile (poeme), Timişoara, Editura Augusta, 1996
Colecţia de fluturi (roman), Timişoara, Editura Brumar, 2005
Nepoata lui Salvador Dali (roman), Editura Marineasa, 2009.
Îngeri de catifea (volum de poezii), Timişoara, Editura Brumar, 2008
Poemul meu din Guiness Book (în curs de publicare), Timişoara, 2010.
Lumea lui Hannibal, (în curs de publicare), roman, Timişoara, 2010.
 
Antologii şi volume colective:
Zona. Prozatori şi poeţi timişoreni din anii ’80 şi ’90,Timişoara, Editura Marineasa, 1997
Antologie de poezie. Generaţia 90, Timişoara, 2010
Manifest.20.rEvoluţie (antologie, cu 20 desene de Mihai Zgondoiu), Timişoara, Editura Brumar, 2009
 
Lucrări ştiinţifice publicate:
Exerciţii de vocabular şi stil, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara, 1998.
Dicţionar de termeni arghezieni (A-F), Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004, Palimpseste argheziene. Curs de lexicologie aplicată, Timişoara, Editura Politehnica, 2005,
Inscripţiile argheziene – între specie literară şi paradox, în Tentaţiile textului 2. Exegeze şi
comentarii, Timişoara, Editura Brumar, 2005
Sertarele cu ficţiune. Manual de scriere creativă, Timişoara, Editura Bastion, 2008.
 
 Volume în colaborare:
Astrum in homine sau Terapia prin imaginaţie, în Inerţia imaginaţiei, Editura Napoca Star,
2005
Structura şi sensul unor împrumuturi romanice. Aspecte ale reromanizării limbii române
literare, în Fragilitatea spiritului, Editura Napoca Star, 2005
Spaţiul dintre cuvinte. Polifonii stilistice, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006
Dicţionar de termeni arghezieni (G-O), Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2007, 455 p. Iubire, joacă şi unelte de lux în actul scriiturii creative, în Despre lux, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 200
Scriitura – între plăcere şi constrângere, în Nobleţea efemerului, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2007
Literatura şi pictura. Excentricităţi de nuanţe diferite, în Obsesii, capricii, himere, Cluj
Napoca, Editura Napoca Star, 2008
Antumele eminesciene. Epitetul cromatic în „jocul” variantelor, înCluj Napoca, Editura
Napoca Star, 2009
Partage de Midi. Le paradoxe de l'amour, în Cadenţa ideilor, Editura Napoca Star, 2009.
 
Premii:
Premiul I la concursul naţional de poezie ”Gheorghe Pituţ” (1996).
Premiul de debut în proză, revista „Mozaic” şi Editura AIUS din Craiova, pentru romanul Colecţia de fluturi (2004)
 Bursă literară din partea Uniunii Scriitorilor din România şi a Societăţii de Gestiune Colectivă pentru Drepturile de Autor COPYRO, pentru proiectul literar Nepoata lui Salvador Dali (roman).
 Premiul special pentru cea mai bună carte de arghezologie (Palimpseste argheziene, Timişoara, Editura Politehnica, 2005), obţinut la Festivalul naţional de literatură „Tudor Arghezi”, ediţia a XXVIII-a, Tg-Jiu (Tg-Cărbuneşti), 2008.
 
Referinţe critice:
În periodice:
Poeţi în dialog – invitaţi de Institutul Cervantes, noiembrie 2008, în „Observatorul cultural supliment”, anul IX, serie nouă nr. 190 (448), 6-12 noiembrie 2008Cornel Ungureanu, în „Orizont”, octombrie 2008. (Cărţile lunii octombrie); Andrei Terian, Lumea lui Arghezi, în „Ziarul de duminică” (apare vineri, împreună cu „Ziarul financiar”), anul X, nr. 47 (429), vineri, 28 noiembrie 2008; Cornel Ungureanu, Noiembrie al doamnelor, în „Orizont”, nr. 11 (1514), anul XX, 21 noiembrie 2008 Alex. Ştefănescu, Dicţionar de termeni arghezieni,în ”România Literară”, 39, 2004; Alexandru Ruja, Spiritul academic, în ”Orizont”, 4, 2005; Cornel Ungureanu, Cei şapte care au speriat vestul, în ”Orizont”, 11, 2005; Consacrarea unui întreg articol în lucrarea Dicţionar al scriitorilor din Banat, Editura Universităţii de Vest, 2005; Cristina Chevereşan, Citiri şi scrieri, în „Orizont”, 19 decembrie 2008, nr. 12 (1515), anul 2008, martie, „Orizont”, despre unul din volumele STUR; Cristina Chevereşan, despre Colecţia de fluturi, în „Orizont”, 2005; Idem, Literaţii scriu, în „Orizont”, 27 octombrie 2006, nr. 10 (1489), anul XVIII; Maria Niţu, citat în Seducţii literare, Timişoara, Editura Eubeea, 2007.; Ştefan Firică, Subteranii timişoreni, în Atitudini”, nr. 17 din iulie 2007; Petru Marius Margea, Un debut în proză (recenzie), în Studii de literatură română şi comparată, vol. XX-XXI, Timişoara, EUV, 2004-2005, p. 253-254; Violeta Mihalache, Ariergarda asediază cetatea, în „Monitorul Primăriei”, nr. 26 din ian. 2005; Marcel Tolcea, în „Orizont”, 1987.
Mona Moldoveanu, Lexicologie argheziană şi analiză a discursului, în „A(l)titudini”, anul I, nr.
7, septembrie 2006; Iasmina Popovici despre Colecţia de fluturi..., 2005; Poftă bună la
cultură cu „Tudor Arghezi”, în „Universul”, nr. 33, 25-30 noiembrie 2008.
Cornel Ungureanu, Cei vechi visau să fie zei, cei de azi vor să fie tineri, în Revista 22,
Supliment Bucureştiul cultural, 16 iunie 2006.
Veronica Buta, La cage aux folles sau colecţia de fluturi, în „Vatra”, secţiunea Consemnări,
nr. 4-5, 2007, p. 132-133; Veronica Alina Constănceanu, Îngerii la picioarele poeziei, în „Şapte seri”, 2009; Dana Popescu, despre dicţionar, în „Orizont”, în 2005.; Luminita Corneanu, Printre îngeri, în „Dilemateca”, martie 2009; Marius Chivu, Catifea & ceară, în „Dilema veche”, anul VI, nr. 266, 19-25 martie 2009; Graţiela Benga, Cu îngerii alături, în „Orizont”, anul XXI, nr. 3 (1518), 27 martie 2009, p. 15; Marieva Ionescu, în „Noua literatură”, 2009; Andrei Terian, Arghezi, în „Ziarul financiar”, 2009; Gheorghe Mocuţa, Simona Constantinovici: cufiundată în lectura propriei vieţi, în „Arca”, nr.7-8-9, 2009
 
În volume:
Mirela Borchin, Manual de ortografie şi punctuaţie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2005
Idem, Dicţionar de comunicare (lingvistică şi literară), 3, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2005
Idem, Punctul interior, în AUT, 2006.
Alexandru Ruja, Parte din întreg, Excelsior, 2004.
Idem, Dicţionarul scriitorilor din Banat, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005.
Gabriel Bărdăşan, Caiet de comunicare orală, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006.
Idem, Punctul interior, în Volum omagial Alexandru Metea, Timişoara, Editura Universităţii de
Vest, 2008.
Alexandru Metea, Cinci decenii de lingvistică timişoreană, în Filologie '50 (1956-2006). Volum coordonat de Maria Ţenchea şi Mirela Borchin, Timişoara, 2007.
Nadia Obrocea, Limbajul religios (teză de doctorat), 2008. Alexandru Metea, Conexiuni. Lexicologie. Gramatică. Stilistica prozei artistice. Filologie. Miscellanea, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2008.