Get Adobe Flash player

DASCĂLU, Crişu

Printer-friendly versionPDF version
 
Poet, eseist.
Născut la 11 mai 1941, Balinţ, jud. Timiş.
 
Studii:
Liceul „C. Brediceanu” din Lugoj,
Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara, secţia română-germană (1959–964).
Doctor în ştiinţe filologice (1979).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Cercetător ştiinţific la Filiala din Timişoara a Academiei Române.
Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Titu Maiorescu” al acestei filiale.
 
Colaborează la: „Orizont”, „Tribuna”, „România literară”, „Ateneu”, „Ramuri”, „Limbă şi literatură”, „Meridianul Timişoara”, „Lumina”(Pancevo) etc.
 
Volume publicate:
Mînie şi marmură, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968;
Încercare asupra bucuriei, Timişoara, Editura Facla, 1978;
Didactica limbajului poetic. Studiu de poetică, Timişoara, Editura Facla, 1986; Cicatricele bucuriei, Timişoara, Editura Helicon, 1995;
Mutaţii paradigmatice în evoluţia limbajului poetic românesc, Bucureşti, Editura Academiei, 1998;
Poezie şi limbaj, Timişoara, Editura Augusta, 2000;
Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindivi-dualul poetic, Timişoara, Editura Augusta, 2000;
O călătorie spre centrul poeticului, Timişoara, Editura Mirton, 2000;
Poetikon, Bucureşti, Ideea Europeană, 2007;
Zeii locuiesc lângă Olimp, Bucureşti, Ideea Europeană, 2007.
 
Volume în colaborare:
Paul Iorgovici, Observaţii de limbă românească, coautor Doina Bogdan Dascălu, Timişoara, Editura Facla, 1979;
Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea: Comparaţia, epitetul, sintaxa poetică, simbolul, în colaborare cu: Olimpia Berca, Petru Bercea, Doina Dascălu, Eugen Dorcescu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu, Dumitru Vlăduţ, Timişoara, 1981;
Stilurile nonarstice ale limbii române literare în secolul al XIX: structura imaginii în stilul publicistic, în colaborare cu: Olimpia Berca, Eugen Dorcescu, Livius Petru Bercea, Timişoara, 1982;
Stilurile nonartistice ale limbii române în secolul al XIX-lea: structura imaginii în stilul publicistic, Timişoara, 1983;
Stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIX-lea: structura imaginii în stilul administrativ-juridic, în colaborare cu: Olimpia Berca şi Livius Petru Bercea, Timişoara, 1984;
Elemente lexicale de limbă vorbită în stilurile nonartistice ale limbii române literare din secolul al XIX-lea, în colaborare cu: Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Timişoara, 1985;
Text, figură, coerenţă, în colaborare cu: Olimpia Berca, Doina Bogdan-Dascălu, Livia Vasiluţă, Timişoara, 1987;
Epitetul jurnalistic, în colaborare cu Doina Bogdan-Dascălu, Timişoara, Editura Augusta, 1999;
Gramatica poeziei române (18801980), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2002;
 
Antologii:
Casa faunului. 40 de poeţi contemporani transpuşi în engleză, franceză şi germană, antologie alcătuită de Lucian Alexiu, Timişoara, Editura Hestia, 1996.
 
Premii:
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara (1978).
 
Referinţe critice:
În periodice:Dumitru Micu, „Gazeta literară”, nr. 28, 1968; Olimpia Berca, „Orizont”, nr. 24, 1975; Marcel Pop-Corniş, „Orizont”, nr. 20, 1979; Nicolae Ciobanu, „România literară”, nr. 14, 1979; Ion Arieşanu, „Orizont”, nr. 11, 1980; Cornel Ungureanu, „Orizont”, nr. 42, 1986; Nicolae Manolescu, „România literară”, nr. 45, 1986; Alexandru Ruja, „Familia”, nr. 8, 1987; Alexandru Ruja, „Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, 7 august 1995; Adrian Dinu Rachieru, „Convorbiri literare”, nr. 3, 1997; ş.a.
 
În volume:Ştefan Aug. Doinaş, Poezie şi modă poetică, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972; Nicolae Ciobanu, Însemne ale modernităţii, II, Bucureşti, Cartea Românească, 1979; Alexandru Ruja, Parte din întreg,Timişoara, Editura de Vest, 1994; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni. Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor Români, vol. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998; Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004; Dicţionar al scriitorilor din Banat,coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române,Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.