Get Adobe Flash player

SECHEŞAN Gheorghe

Printer-friendly versionPDF version
Prozator, istoric şi critic literar.
Născut la 24 iulie 1956.
 
Studii:
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara (1976-2000)
Centre Culturel Français
Doctor în filologie (1999)
 
Profesii şi locuri de muncă:
Asistent, Lector şi Conferenţiar Universitatea „Tibiscus” Timişoara
Conferenţiar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
 
Volume publicate:
Casca de oţel (1995);
Darul de Crăciun (1995);
Minunatele aventuri ale vajnicului brigadier Marinică (2000);
Limbaje literare (2001, 2005) ;
Proza lui Mircea Eliade… (2001)  
 
Antologii:
Drumul cel mare, Editura Facla, 1985
 
Referinţe critice:
În periodice: Drumul cel mare al prozei, în rev. „Familia”, 1985, nr. 4 (236), Radu Enescu; La drumul
cel mare al prozei scurte, în rev. „Familia”, 1985, nr. 5 (237), Radu Călin Cristea; Drumuri şi poteci, în
rev. „Amfiteatru”, nr. 9/1985, I. Groşan; Colegi de carte, singuratici, în rev. „Amfiteatru”, nr. 7/1985, I.
Buduca, Drumul cel Mare, în rev. „Orizont”, 1985, joi, 18 aprilie, Marcel Tolcea, Paşi în bibliotecă, în
rev. „Orizont”, 1985, 26 aprilie, Mircea Mihăieş, Casca de oţel, în „Orient Latin”, Lidia
Handabura,1996, nr. 8, Darul lui Gheorghe Secheşan, în rev. Orient Latin, 1998, Dicţionarul
scriitorilor din Caraş-Severin, Reşiţa, Editura Timpul, 1998, p. 237, Tema şi miza autorului, în rev.
Orizont”, Eugen Bunaru,1999, nr. 9, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Timişoara, Editura Marineasa,
2000, p. 199, Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, Bucureşti, 2007, S/T, p.
157 (DV), Dumitru Vlăduţ, Perspectiva antropologică în abordarea literaturii, în rev. „Reflex, nr. 7—9
 (82-84), iulie-septembrie, 2007, p. 36, Remus Valeriu Giorgioni, Un prozator bănăţean, Gheorghe
 Secheşan, şi un Maconod fecund de pe Valea Almăjului, în rev. „Banat”, anul V, nr. 2 (50), februarie,
p. 11, Maria Niţu, Gheorghe Secheşan – analist al optzecismului, în rev. „Banat”, anul V, Nr. 3 (51),
martie, 2008, p. 8, Doru Timofte, Antropologie literară II. Carte de iubire, în rev. „Banat”, anul V, Nr. 6
(53), iunie, 2008, p.16, Mihai Moldovan, La stârnirea furtunii, se înalţă gunoaiele, în rev. „Confluenţe”,
anul XV, nr. 39 (89), iunie, 2008, p. 26, Constantin Buiciuc, 17 după 16, în rev. „Banat”, anul V, nr. 4
(52), aprilie, 2008, p. 4 etc.