Get Adobe Flash player

UNGUREANU, Cornel

Printer-friendly versionPDF version
Critic literar, istoric literar, eseist.
Născut la 3 august 1943, Lugoj, jud. Timiş.
 
Studii:
Şcoala elementară Zăgujeni (1949–1956);
Liceul „Traian Doda” din Caransebeş (1956–1960);
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara, secţia română-germană (1960–1965);
Doctor în filologie (1984).
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor la Vălişoara şi Zăgujeni (1965–1968);
Referent literar la Teatrul Naţional din Timişoara (1968–1970);
Redactor, revista „Orizont” (1970–1990);
Redactor-şef adjunct al revistei „Orizont” (1990– până în prezent);
Profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Timişoara (1990–până în prezent);
Director al Teatrului Naţional din Timişoara (2000–2001).
Este fondator şi coordonator (împreună cu Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş) al grupului de cercetare interdisciplinară „A Treia Europă”;
Preşedinte al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România.
 
Colaborează la:„Orizont”, „România literară”, „Tribuna”, „Luceafărul”, „Vatra”, „Familia”, „Steaua”, „Secolul XX”, „Književni Reč” (Jugoslavia), „Limuna” (Jugoslavia), „Banatica” (Tübingen), Radio Timişoara, Radio Bucureşti, Televiziunea Timişoara, Televiziunea Bucureştietc.
 
Volume publicate:
La umbra cărţilor în floare, o panoramă a foiletonului critic românesc, Timişoara, Editura Facla, 1975;
Proză şi reflexivitate. Studii şi articole privind proza secolului XX, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977;
Contextul operei, Studii privind „contextele” literare româneşti, Bucureşti, Cartea Românească, 1979;
Imediata noastră apropiere,Studii de geografie literară, vol. I, Timişoara, Editura Facla, 1980;
Proza românească de azi, vol. I, Bucureşti, Cartea Românească, 1985;
Imediata noastră apropiere, vol. II, Studii privind literaturile centraleuropene, Timişoara, Editura de Vest, 1991,
Mircea Eliade şi literatura exilului, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1995;
La vest de Eden, O introducere în literatura exilului, Timişoara, Editura Amarcord, 1995; Fragmente despre teatru, Reşiţa, Editura Timpul, 1998;
A muri în Tibet, jurnal-eseu, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă, în colaborare cu Adriana Babeţi, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Oancea, poet, jurnalist şi sculptor, eseu, Editura Modus, 1999;
La vest de Eden. O introducere în literatura exilului, vol. II, Timişoara, Editura Amarcord, 2001;
Despre regi, saltimbanci şi maimuţe, jurnal-eseu, vol. I, II, Timişoara, Editura Marineasa, 2001;
Mitteleuropa periferiilor, Studii privind literaturile/ culturile Europei Centrale, Iaşi, Editura Polirom, 2002;
Ion Slavici, monografie, Braşov, Editura Aula, 2002;
Geografie literară, studii, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2002;
Geografia literară a României, vol. I, Muntenia, vol. III, Ardealul, vol. IV, Banatul, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003–2006;
Europa Centrală. Geografia unei iluzii, Studii de geografie / istorie literară, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2004;
Despre Cercul literar de la Sibiu. Intervalul timişorean, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004;
Octavian Goga, monografie, Editura Modus, 2007;
Dicţionarul romanului central-european din secolul XX, în colaborare cu Adriana Babeţi (în curs de editare).
 
Ediţii îngrijite, prefeţe, postfeţe:
Ion Pillat, Poezii, Bucureşti, Editura Minerva, 1975;
D. R. Popescu, Leul albastru, prefaţă şi tabel cronologic, Bucureşti, Editura Minerva, 1981;
Vasile Voiculescu, Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară. Alte poezii, selecţie, postfaţă şi bibliografie, Bucureşti, Editura Minerva, 1981;
Anghel Dumbrăveanu, Cuvinte magice/ Magic Words, traducere de Irina Grigorescu, cuvânt introductiv, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981;
Anişoara Odeanu, Într-un cămin de domnişoare. Călător în noaptea de ajun, Timişoara, Editura Facla, 1984;
Anişoara Odeanu, Domnişoara Lou şi trandafirul galben, Timişoara, Editura Facla, 1988;
Mircea Ciobanu, Martorii. Epistole, Bucureşti, Editura Minerva, 1988;
Danilo Kiş, Criptă pentru Boris Davidovici, şapte capitole ala uneia şi aceleiaşi istorii, traducere Simion Lăzăreanu, Timişoara, Editura de Vest, 1992;
Vasko Popa, Câmpia neodihnei, Poeme, traducere Ioan Flora, Bucureşti, Editura Minerva, 1995;
Petre Stoica, Uitat printre lucruri uitate, Bucureşti, Editura Minerva, colecţia B.P.T., 1997;
I. Hasek, Peripeţiile bravului soldat Svejk în războiul mondial, Bucureşti, Editura Univers, 1997;
György Konrad, Vizitatorul, traducere Paul Drumaru, Bucureşti, Editura Univers, 1998; George Bălăiţă, Lumea în două zile, Bucureşti, Editura Gramar, 1998;
I. D. Sârbu, Iarnă bolnavă de cancer, scrisori către Deliu Petroiu, Ion Maxim, Delia şi Ovidiu Cotruş, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 1998;
Richard Wagner, Viena-Banat, Bucureşti, Editura Univers, 1998;
Ovidiu Cotruş, Dialoguri, Bucureşti, Cartea Românească, 1999;
Ovidiu Cotruş, Titu Maiorescu şi cultura română, Braşov-Piteşti-Cluj-Napoca, 2000; Hermann Broch, Somnambulii, Bucureşti, Editura Univers, 2000;
Arca bunei speranţe,scrisori către Ovidiu Cotruş, Timişoara, Editura Marineasa, 2002; Hugo von Hofmannsthal, Aventura mareşalului Bassompierre, traducere Ion Roman, Piteşti–Braşov–Cluj-Napoca, 2002;
Marius Munteanu, Poezii, Timişoara, Editura Marineasa, 2003; Miloş Crnjanski, Romanul Longrei, traducere Mariana Ştefănescu, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003; Dincolo şi dincoace de tăcere, scrisori către Aurel Buteanu, Timişoara, Editura Marineasa, 2004.
A coordonat, împreună cu Adriana Babeţi, antologia Nevroze, dileme, utopii,Iaşi,Editura Polirom, 1997.
 
Premii:
Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România (1975);
Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din România (1979);
Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1985);
Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1995); Premiul „Ovidiu Cotruş” al revistei „Familia”(2001).
 
Referinţe critice
 
În periodice:Ion Vlad, „Tribuna”, nr. 10, 1976; Marcel Pop-Corniş, „Orizont”, nr. 11, 1976; Nicolae Manolescu, „România literară”, nr. 14, 1976; Mircea Popa, „ Tribuna”, nr. 49, 1980; Dana Dumitriu, „România literară”, nr. 6, 1981; Mircea Mihăieş, „Orizont”, nr. 9, 1986; Mircea Martin, „România literară”, nr. 20, 1987; Gabriel Dimisianu, „22”, 1–7 noiembrie 1995; Adriana Babeţi, „Orizont”, nr. 8, 1995; Nicoleta Sălcudeanu, „Cuvântul”, nr. 11, 2004.
 
În volume:Mircea Iorgulescu, Scriitori tineri contemporani,Bucureşti, Editura Eminescu, 1978; Mihai Ungheanu, Lecturi şi rocade,Bucureşti, Cartea Românească, 1978; Laurenţiu Ulici, Prima verba, II, Bucureşti, Editura Albatros, 1978; Ov. S. Crohmălniceanu, Pâinea noastră cea de toate zilele,Bucureşti, Cartea Românească, 1981; Mircea Iorgulescu, Critică şi angajare,Bucureşti, Editura Eminescu, 1981; Gheorghe Grigurcu, Critici români de azi,Bucureşti, Cartea Românească, 1984; Cornel Moraru, Textul şi realitatea,Bucureşti, Editura Eminescu, 1984; Alexandru Ruja, Parte din întreg,Timişoara, Editura de Vest, 1994; Laurenţiu Ulici, Literatura română contemporană I, Promoţia ’70, Bucureşti, Editura Eminescu, 1995; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeneni. Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Gheorghe Grigurcu, Peisaj critic II, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1997; Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Timişoara, Editura Excelsior, 1999; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu. Critica. Eseul, Braşov, Editura Aula, 2001; Ada D. Cruceanu, Capete de pod,Timişoara, Editura Anthropos, 2001; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul Scriitorilor Români, R–Z,Bucureşti, Editura Albatros, 2002; Ion Simuţ, Reabilitarea ficţiunii,Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2004; Dicţionar al Scriitorilor din Banat,coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române,Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.