Get Adobe Flash player

SABATA, Coleta de

Printer-friendly versionPDF version
SABATA, Coleta deProzatoare
Născută la  5 februarie 1935, la Arad, jud.Arad
Studii:
Colegiul Naţional  “Elena Ghiba Birta” ( l945-l952)Arad;
Universitatea  Politehnica, Facultatea de Electrotehnica (l952-l957) Timişoara, Inginer;  doctor inginer  (l96l-l966) Universitatea Tehnică Iaşi
 
Profesii şi locuri de muncă:
Cadru didactic universitar – (l957-l990)  la  Universitatea Politehnica Timisoara – toate treptele didactice până la  profesor universitar; (l977-l98l) director de departament ; ( din l98l- )
Conducător de doctorat  la Universitatea Politehnica Timisoara; 
Rector (l98l-l989) Universitatea Politehnica Timişoara;
Profesor universitar consultant ( l990-20l5)  (  Universitatea Politehnică Timişoara
Profesor universitar emerit la  Universitatea Politehnica Timişoara, (20l5- prezent).
 
Debut literar: reportaj “Ce este nou în cartierul meu” Revista “Femeia” Bucureşti (l956), concurs, premiul I.
 
Debut  în literatură: Mica ei inimă vitează, roman scurt pentru copii, Editura
 “l Decembrie”  Alba Iulia (l992)
 
Colaborări: Rev. Studenţească “Micron” Timişoara;  “Forum” Revista  Ministerului Învăţământului Superior,  Bucureşti; “Columna” Revista Asociaţiei Italienilor din România, Iaşi; Revista Fundaţiei “Constatin Brâncuşi “  Timişoara
Volume de autor publicate:
Mica ei inimă vitează, roman pentru copii, Ed. “l Decembrie “ Alba Iulia , ( l992)
Romanele imigraţiei italiene în Ardeal şi a integrării migranţilor:
Clanul  De Niro, roman , Editura Excelsior Art. Timişoara :Ed.I (l997);Ed.II (200l) Trad. în limba italiană (2007)   
De Niro şi fiii,  roman , Editura Excelsior Art, Timişoara ( 2007)
Anii fericiţi , roman Editura Excelsior Art, Timişoara (  2002 )
Cazul Marichen Ursula Rot, roman Editura Excelsior Art, Timişoara( 200l )
Între plăcere şi teamă, roman Editura Excelsior Art, Timişoara ( 2005 )
Grădina secretă a pictorului, roman, Editura excelsior Art, Timişoara ( 2006 )
Romane diverse:
Viaţa în Sahara, roman, Ed.Excelsior Art, Timişoara a (l996)
Frumoasa tusculană, roman, Ed. Excelsior Art Timişoara (2000)
Banchet fatal, roman, Ed. Excelsior Art, Timişoara (2006)
Safirele Orlov, roman,  Ed. Excelsior Art Timişoara (2006)
Casa diplomatului, roman, Ed. Excelsior Art Timişoara ( 20ll)
 
Cărţi de cultură
Enigma etruscă, Ed. Trefla, Bucureşti ( l996)
Etruscii, enigmele unui popor dispărut, Ed.Excelsior Art Timişoara (2006)
Bucătăria europeană, Ed. Excelsior Art, Timişoara ( l998)
Cultura tehnică din Banat,  Ed. Excelsior Art, Timişoara (2008) Ed. I;  Ed. Politehnica Timişoara Ed. II( 20l5); versiunea în limba franceză, Ed. Politehnica Timişoara, 20l6)
Institutul Politehnic Timişoara, Vol. post-festum la a 50-a aniversare, Ed. Institutului Politehnic Timişoara ( l970)
Universitatea Politehnică Timişoara, oameni, idei fapte, ( monografie), ediţia I, Ed. Excelsior Art Timişoara (l997) ; Ed. a II-a adăugită,  Ed. Univ. Politehnica Timişoara, Timişoara,  (20l5)
 
Ediţii pe CD
Clanul DeNiro,  6 volume,  Ed. Excelsior Art, Timişoara ( 20l4)
Fragmente de istorie “Universitatea Politehnică Timişoara”, ( 13 volume), Ed. Universitatea Politehnică Timişoara (20l5)
 
Volume în colaborare:
Remember (biografii ştiinţifice), în colaborare cu Ioan Munteanu, Ed. Helicon,  Timişoara ( l990)
Institutului Politehnic Timişoara la a 50-a aniversare,(monografie) în colab. cu Moţiu Ispas şi Aurel Cosma, Ed. Institutului Politehnic Timişoara, Timişoara, (1970)
Universitatea Politehnica din Timişoara la 80 de ani, (monografie), în colab. cu Petru Andea, Ed.Politehnica  Timişoara, Timişoara, (2000)
Volumul post festum al aniversării Universităţii Politehnice din Timişoara, în colab.cu Petru Andea,  Ed. Politehnica Timişoara, Timişoara (200l)
Monografia Catedrei de  Fizică a Univ. Politehnice din Timişoara, în colaborare cu Cristian Marcu, Ed. Politehnica Timişoara, Timişoara (2000)
Tradiţie şi perspective în energetica solară la Universitatea Politehnica Timişoara, în colab. cu Ioan Luminosu şi  Aldo De Sabata, monografie ştiinţifică,  Ed. Universitatea Politehnica Timişoara, (20l0)
 
Traduceri din opera personală
La cronaca della famiglia De Niro( din saga “Clanul De Niro”)  (roman) vol I, Ed. Excelsior Art, Timişoata, Timişoara (  2007)
La Culture Technique du Banat, (monografie)Ed. Politehnica Timişoara, Timişoara,(20l5)
Universite Politehnica Timişoara, Personalites, visions, evenements,(monografie)  Ed.Politehnica Timişoara, Timişoara, (20l6)
 
Traduceri personale  în limba română  din limba italiană
O voi numi Ginevra,  Gianluca Testa, roman., Ed. Excelsior Art, Timişoara,
Nouă cânturi, (Nove canti), Lucioano Pizziconi, poeme, Assoc.Cult. N.P. Progetto Athanor, Ocre-L’Aquila Italia,ed. bilingă it.-rom. Tipografia Gordian, Timişoara
(20l0)
 
Premii, distincţii, titluri onorifice
Premiul revistei “Femeia” Bucureşti ,( l956)
Medalia Muncii , Bucureşti,( l957)
Premiul Televiziunii Iaşi ( l998)
Membru de onoare al  Acad. de Stiinţe, Literatură şi Arte, Oradea, 2000
Ordinul”Meritul Ştiinţific “ Bucureşti conferit de preşedintele României( l986 )
Titlul onorific “Prof. Univ. Evidenţiat”. Min. Educ. şi Inv. Bucureşti ( l986 )
Ordine della Stella della Solidarieta Italiana “ în grad de cavaler ,  Roma, conferit de preşedintele Italiei ( 2005 )
Diplomă  de excelenţă, AGIR, sucursala Timiş, 20l0
Diploma di Merito d’Onore, Associazione Culturale “Progetto  Athanor” Aquila, Italia. 20l0
Diplomă de onoare,  DRDP Timişoara, 20ll
Distincţie de merit AGIR sucursala Timişoara, 20l0
Diploma of Excellence, Asoc. Orizonturi Universitare Timişoara, 20l0
Diplomă Aniversară AGIR TM XV, Timişoara  20l2
Premiu special la concursul “Cartea Tehnică 20l2”  AGIR, Timişoara 20ll
Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara, Primăria Timişoara, 20l5
Titlul onorific “Prof. Univ. emerit” Univ. Politehnica Timişoara, 20l5
Membru de onoare al Forumului Vocaţional Regional ROTARY, 20l4 Timişoara