Get Adobe Flash player

STOICA, Petre

Printer-friendly versionPDF version

 

Poet, traducător, publicist.
Născut la 15 februarie 1931, Peciul Nou, jud. Timiş.
 
Studii:
Şcoala Primară Banloc, liceul la Timişoara,
Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, Secţia germană-română (1950–1954).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Corector la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, apoi la Editura pentru Literatură Universală.
Redactor revista Secolul 20
În 1975 obţine o bursă DAAD pentru Berlinul de Vest.
 
A colaborat la: „Steaua”, „Gazeta literară”, „Viaţa Românească”, „România literară”, „Contemporanul”, „Tribuna”, „Orizont”, „Familia”, „Vatra”, „Ateneu”, „Cronica”, „Ramuri”, „Luceafărul”, „Secolul 20”, „Manuscriptum”, „Poesis”, „Arhipelag”, „Contrapunct”, „Dreptatea” etc.
După 1989 întemeiază, împreună cu Gheorghe Grigurcu şi Barbu Cioculescu,
„Dreptatea literară”.
 
Volume publicate:
Poeme, Bucureşti, ESPLA, 1957;
Pietre kilometrice, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1963;
Miracole, Bucureşti, Editura pentru Litera-tură,1966;
Alte poeme, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968;
Arheologie blândă, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968;
Melancolii inocente; Bucureşti, Editura pentru Literatură,1969;
Orologiul, volum selectiv, Bucureşti, Editura Eminescu, 1970;
O casetă cu şerpi, Bucureşti, Cartea Românească, 1970;
Bunica se aşează în fotoliu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971;
Sufletul obiectelor, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972;
Trecătorul de demult, Bucureşti, Editura Eminescu, 1975;
Iepuri şi anotimpuri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1976;
O nuntă de cenuşă, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977;
Un potop de simpatii, Bucureşti, CarteaRomânească, 1978;
Copleşit de glorie, Bucureşti, Cartea Românească, 1980;
Prognoză meteorologică, Bucureşti, Cartea Românească, 1981;
Întrebare retorică, Cluj, Editura Dacia, 1983;
Numai dulceaţa porumbelor, Bucureşti, Cartea Românească, 1985;
Suvenir, colecţia Cele mai frumoase poezii, Bucureşti, Editura Albatros, 1986;
Tango şi alte poeme, Bucureşti, Editura Albatros, 1990;
Piaţa Tien–An–Men II, Bucureşti, Editura Albatros, 1991;
Visul vine pe scara de serviciu, Bucureşti, Cartea Românească, 1992;
Manevrele de toamnă, Bucureşti, Editura Eminescu, 1996;
Marea pururi marea, Bucureşti, Editura Vinea, 1996;
Uitat printre lucruri uitate, Bucureşti, Editura Minerva, 1997, colecţia Biblioteca pentru toţi, prefaţă, CornelUngureanu;
La scufundarea vasului Titanic, Bucureşti, Editura Eminescu, 1999;
Şambelan la curtea coniacului, Timişoara, Editura Helicon, 1999, ediţie liliput cu portrete de Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Ciobanu, FlorinPucă;
 Insomniile bătrânului, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2000;
Vizita maestrului de vânătoare, Bucureşti, Editura Vinea, 2002;
Veşnic absentă veşnic prezentă, Timişoara, Editura Marineasa, 2002;
Carnavalul prenocturn, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2004;
Pipa lui Magritte,Timişoara, Editura Brumar, 2004.
Volumele de memorialistică şi publicistică:
Amintirile unui fost corector, Bucureşti, Cartea Româ-nească, 1982;
Caligrafii şi culori, Bucureşti, Cartea Românească, 1984;
Viaţa mea la ţară, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988;
Însemnările cultivatorului de mărar, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1998; Antologii
Efigiile naturii, Coautor Mircea Tomuş, Bucureşti, Cartea Românească, 1971;
Oraşul furnicar, Bucureşti, Cartea Românească, 1982;
Fluturi, păsări, cai, Bucureşti, Cartea Româ-nească, 1983.
Traduceri ale volumelor lui P. S.:
Kutja za zmijma/ O cutie cu şerpi, traducere de Adam Puslojič (Kruşevaţ,
Editura Bagdala, 1971,
Und nirgends ein Schiff aus Attika, traducere Oskar Pastior, Berlinul de Vest, L.C.B. Edizion, 1977.
Traduceri ale versurilor lui Petre Stoica au mai apărut în publicaţii periodice din: Franţa, Austria, Spania, S.U.A., Canada, Grecia, Suedia, Peru, Argentina etc.
 
Traduceri din lirica universală:
Georg Trakl. 59 poeme, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1967;
Poezia germană modernă, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1967; Poezia nordică, Bucureşti, Editura Albatros, 1968;
Poezia austriacă modernă, coautor Maria Banuş, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1970;
Poeţi ai expresionismului, Bucureşti, Editura Albatros, 1971; Ernst Toller, Yvan Goll, Noul Orfeu, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1972;
Georg Trakl, Ruh und Schweigen, Bucureşti, Editura Albatros, 1972; Johannes Bobrowski, Poeme, Bucureşti, Editura Albatros, 1974; Ernst Stadler,
Cuvântare solemnă, Bucureşti, Editura Univers, 1975;
Cântece africane, Bucureşti, Editura Univers, 1975;
Roza vânturilor, Bucureşti, Editura Univers, 1977; Nikolaus Berwanger,
Trăiesc printre rânduri, Bucureşti, Cartea Românească, 1981;
Georg Trakl, Tânguirea mierlei, Timişoara, Editura Facla, 1981;
Georg Trakl, Sebastian im Traum/ Sebastian în vis, Bucureşti, Editura Vinea, 1998; Georg Trakl, Metamorfoza răului, Bucureşti, Editura Univers, 2000.
Prezent în antologiile:
Poezia română contemporană, Bucureşti, EPL, 1964;
Din lirica mării, Bucureşti, EPL, 1964;
Cântecul iubirii, Bucureşti, EPL, 1966;
Épitö Amfion, Bukarest, Irodalmi könyv-kiadó, 1967;
Cartea ţării, Bucureşti, Editura Minerva, 1972;
O, mamă, dulce mamă…, Timişoara, Editura Facla, 1973;
Romanian poets of our times, Bucharest, Univers Publishing House, 1974;
Niciodată toamna nu fu mai frumoasă, Timişoara, Editura Facla, 1978;
Földi üzenet, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979;
Zeitgenössische Dichter aus Rumänien, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1981;
Arta poetică, antologie de lirică românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1983;
Poezia artelor frumoase, Bucureşti, Editura Minerva, 1989;
Rumänische Dichter, Bukarest, Verlag Romanian Press, 1998;
Antologia poeziei româneşti culte. De la Dosoftei până în 1993, Bucureşti, Editura Teora, 1998
 
Premii literare:
Premiul Festivalului George Bacovia, Bacău (1971);
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1971);
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1974);
Premiul Uniunii Scriitorilor (1976);
Premiul Uniunii Scriitorilor (1980);
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Sibiu (1985);
Premiul Uniunii Scriitorilor (1991);
Premiul „Serile de poezie Vânători”, Piatra Neamţ (1992);
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, Botoşani (1994);
Marele Premiu „Ion Vinea” pentru poezie(1996);
Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Timişoara (1996);
Premiul de excelenţă culturală acordat de Austian Airlines (1999);
Premiul Festivalului de Poezie Bucureşti (2000);
Marele premiu al Traducătorilor acordat de APLER, Bucureşti (2005);
Cetăţean de onoare al municipiului Botoşani;
Cetăţean de onoare al oraşului Jimbolia;
Ordinul naţional „Pentru Merit” în grad de cavaler;
Medalia onorifică a oraşului Jimbolia; Diploma specială a comunităţii foştilor germani din Banat.
 
Referinţe critice
În periodice: Camil Baltazar, „Contemporanul”, nr.17, 1957; Matei
Călinescu, „Gazeta literară”, nr. 17, 1963; Şerban Foarţă, „Orizont”, nr. 4,
1966; Edgar Papu, „Secolul 20”, nr.12, 1968; Magdalena Popescu, „România
literară”, nr. 27, 1969; Gheorghe Grigurcu, „Familia”, nr. 5, 1973; Lucian
Raicu, „România literară”, nr. 21, 1981; Nicolae Manolescu, „România
literară”, nr. 10, 1987; Nicolae Prelipceanu, „Luceafărul”, 26 august 1992;
Mircea Tomuş, „Transilvania”, nr. 5, 2002 ş.a.
 
În volume: Victor Felea, Reflexii critice, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1968; Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană,
Bucureşti, Editura Albatros, 1971; Nicolae Ciobanu, Panoramic, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1972; Mihai Petroveanu, Traiectorii lirice,
Bucureşti, Cartea Românească, 1974; Mircea Tomuş, Istorie literară şi poezie,
Timişoara, Editura Facla, 1974; Eugen Barbu, O istorie polemică şi antologică
a literaturii române de la origini până în prezent. Poezia română
contemporană, Bucureşti, Editura Eminescu, 1975; Dan Laurenţiu, Eseuri
asupra stării de graţie, Bucureşti, Cartea Românească, 1976; Marian Popa,
Dicţionar de literatură română contemporană, Bucureşti, Editura Albatros,
1977; Victor Felea, Aspecte ale poeziei de azi, vol. I, II, III, Cluj, Editura Dacia,
1977, 1980, 1984; Eugen Dorcescu, Embleme ale realităţii, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1978; Gheorghe Grigurcu, Poeţi români de azi, Bucureşti,
Catrea Românească, 1979; Dicţionar de literatură română contemporană,
coordonator Dim. Păcurariu, Bucureşti, Editura Univers, 1979; Literatura
română contemporană, Bucureşti, Editura Academiei, 1980; Dan Cristea,
Faptul de a scrie, Bucureşti, Cartea Românească, 1980; Cornel Ungureanu,
Imediata noastră apropiere, Timişoara, Editura Facla, 1980; Ion Negoiţescu,
Alte însemnări critice, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980; Lucian
Raicu, Printre contemporani, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980;
Mircea Tomuş, Mişcarea literară, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981; Al. Piru,
Istoria literaturii române de la începuturi până azi, Bucureşti, Editura Univers,
1981; Ernst Jünger, Siebzig verweht, Stuttgart, Editura Clett-Cotta, 1982; Eugen
Simion, Scriitori români de azi, vol. III, Bucureşti, Cartea Românească, 1984;
Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. III, Bucureşti, Editura Minerva,
1987; Cornel Regman, De la imperfect la puţin ca perfect, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1987; Eugen Negrici, Sistematica poeziei, Bucureşti, CarteaRomânească, 1988; Aurel Gurghianu, Anotimpurile cetăţii, Cluj, Editura Dacia,
1988; Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la începuturi până azi,
Bucureşti, Editura Univers, 1989; Marian Papahagi, Cumpănă şi semn,
Bucureşti, Cartea Românească, 1990; V. Fanache, Eseuri despre vârstele
poeziei, Bucureşti, Cartea Românească, 1990; Nicolae Oprea, Provinciile
imaginare, Piteşti, Editura Calende, 1993; Gheorghe Mocuţa, La răspântia
scriiturii, Arad, Editura Mirador, 1996; Dumitru Radu Popescu, Complexul
Ofeliei, Bucureşti, Editura Viitorul românesc, 1998; Ana Selejan, Literatura în
totalitarism (1957–1958), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1999; Doru
Timofte, Microeseuri pentru clavecin şi orchestră, Timişoara, Editura
Marineasa, 1999; Traian T. Coşovei, Hotel Urmuz, Deva, Editura Călăuza,
2000; Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, coordonatori, Mircea Zaciu,
Marian Papahagi, Aurel Sasu, Bucureşti, Editura Albatros, 2000; Aquilina
Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Timişoara, Editura
Marineasa, 2000; Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Luceafărul, 2001; Dicţionar analitic de opere
literare româneşti, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001;
Doru Timofte, Hermeneutica singularului, Timişoara, Editura Marineasa, 2002;
Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Editura Polirom, 2002;
Dicţionarul Scriitorilor Români, RZ, coordonatori: Mircea Zaciu, Marian
Papahagi, Aurel Sasu, Bucureşti, Editura Albatros, 2002; Nicolae Manolescu,
Literatura română postbelică, Braşov, Editura Aula; Dicţionar al Scriitorilor
din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de
Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Piteşti,

Editura Paralela 45, 2006.